Lukáš Nečesaný - Veritas vincit


Křest knihy "Zneužití moci - stát vs rodina Nečesaných"

Rádi bychom Vás pozvali na křest knihy "Stát versusu rodina Nečesaných". Kniha o křivém obvinění, obžalobě a odsouzení nevinného člověka. Očima samotného Lukáše a jeho rodiny.

Křest knihy se koná 28. červen od 15:00 do 17:00 v Restaurant Parnas, Smetanovo nábřeží 1012/2, Praha 1

Po křtu bude již kniha volně v prodeji v knihkupectví. Koupí této knihy (cena 199 Kč) podpoříte aktivity Spolku Šalamoun, protože veškerý výnos z prodeje,který patří autorům, půjde automaticky na konto Spolku Šalamoun na podporu jejich boje za právo a spravedlnost.


4 trestní oznámení na vedoucího vyšetřovacího týmu

Manipulace s důkazy či ovlivňování svědků. To jsou důvody proč otec Lukáše Nečesaného, podal již čtyři trestní oznámení ne vedoucího vyšetřovacího týmu.

Více na http://www.ceska-justice.cz/2017/06/otec-necesaneho-se-obratil-poslance-chce-proverit-cinnost-policie/


Podnět k prošetření činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Nestandartní práci hradeckých policistů při vyšetřování případu a snaha o "udělání" Lukáše bude teď po ignorování těchto skutečností na základě podaných trestních oznámení na GIBS, šetřena Stálou parlamentní komisí pro kontrolu GIBS v Poslanecké sněmovně České republiky.

Jsme přesvědčeni, že musí dojít k potrestání daných policistů vzhledem ke zcela nestandartním a někdy na hraně zákona prováděným postupům a to proto, aby se vrátila důvěra v tuto instituci v Hradci Králové při vyšetřování závažných trestných činů.

Text v anonymizované verzi si můžete přečíst ZDE


Nejdůležitější pasáže citované z rozsudku Nejvyššího soud

Pro ty z Vás, pro které je rozsudek příliš dlouhý a laicky neuchopitelný, přikládáme analýzu rozsudku s citovanými pasážemi bez jakýchkoliv doplnění.

Opakované odsouzení Lukáše v Hradci Králové nesvědčí o justičním omylu, ale o justičním zločinu a proto kroky, které budou následovat, musí zajistit potrestání viníků této kauzy.

Zkrácená verze - citace je ke stažení ZDE


Usnesení Nejvyššího soudu

Přečtěte si usnesení Nejvyššího soudu. Dočtete se vše o pochybeních při vyhodnocování důkazů, přehlížení důkazů dalších a použvání důkazů jednostraně a účelně s popřením zásad presumpce neviny a pravidla In dubio pro reo. PDF dokument je ke stažení ZDE (velikost cca 12 MB) nebo ve vyšší kvalitě ZDE (velikost cca 29 MB)


Dovolání k Vrchnímu soudu

Dovoláni k Vrchnimu soudu v Praze, které bylo soudem naprosto ignorováno, si můžete stáhnout ZDE


Názor předsedy Spolku Šalamoun pana Boka

Názor předsedy Spolku Šalamoun pana Boka, který byl osobně u Vrchního soudu v Praze dne 31. 8. 2016 a byl svědkem tohoto justičního zločinu.

Článek si můžete číst ZDE


Soudce Lněnička – opravdový profesionál a soudce hodný soudit na Vrchním soudu ČR v Praze

Soudce je povolání jako každé jiné a kvalita práce daného soudce má zásadní význam na výsledek – v případě soudu na rozsudek. V této republice už asi jen málokdo věří, že rozsudek se rovná spravedlnosti a že to tak opravdu bylo. Je to prostě výsledek práce daného soudu, který by měl na základě důkazů spravedlivě rozhodnout a ctít trestní zákon, především však základní pravidlo! „V případě pochybností ve prospěch obžalovaného."

Rozsudek soudce Lněničky z 31. 8. 2016 bude podrobně rozebrán po jeho obdržení elektronicky – ústní výrok daného soudce byl více než směšný a tak uvidíme, co snese papír.

Dovolili jsme si citovat z jeho předchozího rozsudku nad Lukášem Nečesaným z 23. 7. 2014, kdy ho poprvé odsoudil. Jedná se o doslovné přepisy z rozsudku Vrchního soudu, ze kterých běhá mráz po zádech.

na straně 6 zmiňovaného rozsudku se píše:

Jednak pohyb další osoby rozdílné od osoby obžalovaného stejného vzhledu ve velmi krátkém časovém intervalu je i s ohledem na to, v jaké době (v únoru, před zavřením obchodů a provozoven služeb), na jakém místě (mimo centrum, na nepříliš rušném místě) a v jakém městě (8800 obyvatel) k němuž došlo, vyloučen a konečně popis obžalovaného, který poskytla poškozená Ludmila Brantová je natolik přiléhavý, že se rozhodně nehodí na žádného jiného pachatele.

na straně 7 zmiňovaného rozsudku se píše:

"Pokud jde o směr příchodu pachatele ke kadeřnictví, ani to nezpochybňuje závěr soudu, protože obžalovaný mohl např. kolem objektu kadeřnictví projít mimo úhel pohledu svědkyně a poté, když si objekt prohlédl, se mohl vrátit."

"Obžalovaný si před útokem na poškozenou mohl sundat brýle, aby si je nepoškodil. To, že bez nich byl útoku schopen, upřesnili znalci."

Takové soudce si platíme z našich daní – pane Lněničko děkujeme – odejděte!


Vrchní soud radí Nejvyššímu soudu, jak to měl udělat?

31. 8. 2016 opět poslal soudce Lněnička Lukáše do vězení. Jak je možné, že se v naší justici neberou ohledy na názor Nejvyššího soudu?

Článek, který se nad rozhodnutím soudu pozastavuje, můžete číst zde.?


Potvrzená porucha paměti paní poškozené

Zranění, které poškozená utrpěla, všechny posudky znalců a zcela odlišné její výpovědi při jednotlivých výsleších jsou potvrzením jednoznačné poruchy paměti, kterou trpí. Ve vývoji výpovědí paní poškozené je vidět snaha o přizpůsobování výšky a popisu pachatele osobě Lukáše.

Nezpochybnitelnou poruchu paměti paní poškozené soudce záměrně přehlíží a konstatuje: „Znalec řekl, že si mohla vzpomenout."

Ano, pane soudce, ale právě proto, že si mohla paní poškozená vzpomenout, což předvedla při soudním stání 2. 9. 2015 pár dní po návštěvě pana kriminalisty Jušty, byl vyhotoven posudek, kde byla forenzně prozkoumána paměť s jednoznačným závěrem.

Tento posudek zadal ve Znaleckém ústavu sám soudce a poté ho zcela ignoruje!

Prohlédněte si prosím doslovné závěry jednotlivých posudků a zásadní rozpory v jednotlivých výpovědích paní poškozené, o které soudce Vacek tvrdí, že její výpovědi jsou neměnné!


Proč nesmí být svědek Funda v kontaktu se svou rodinou?

Další líčení se blíží a opět se zde dějí zvláštní věci. Přečtěte si dopis spolku Šalamoun, který byl zaslán generálnímu řediteli VS ČR brig. gen. Mgr. Petru Dohnalovi.


Policista Jušta je vyšetřován GIBS

Policista Jušta je vyšetřován GIBS pro nestandartní postup vůči hlavní svědkyni v jiném případu!

Známe veškeré podrobnosti v dané věci, počkáme na výsledek šetření GIBS a poté Vás rádi seznámíme s danými skutečnostmi, které známe přímo od této svědkyně.

Zařídit propuštění z vazby není pro pana Juštu v Hradci problém, jak slíbil, tak se stalo, potvrdila tato svědkyně ve své výpovědi.

Připravujeme obsáhlý materiál získaný z různých zdrojů o tom, jak to v Hradci funguje, který dle vývoje případu Lukáše uvolníme - jeho pracovní název je "Pavlíčkovci".

Více si můžete přečíst ZDE


Jak to chodí v české justici? - článek Reflexu

U soudu už nemusí být obžalovanému nezpochybnitelně prokázána vina, ale obžalovaný musí dokazovat svou nevinu!

Tímto způsobem je možné odsoudit každého, kdo nemůže stoprocentně prokázat, že trestný čin, z něhož je obviněn, nespáchal!

Rozhovor s právníkem a bývalým místopředsedou NS Pavlem Kučerou si můžete přečíst ZDE


Soud zprostil obžaloby - i když se objevili svědci z řad vězňů!!!

Podle soudu nebylo bez pochybností prokázáno, že skutek obžalovaný spáchal.

"Máme zde jeden fenomén poslední doby. V případech, které se nedaří objasnit, se objevují svědkové z řad vězňů, že se jim obžalovaní svěřili. Takto to je pravidlem, běžným postupem. Nutí to k zamyšlení, jak je možné, že se těmto zpovídá pachatel, že skutek spáchal. Soudu se tento fenomén příliš nelíbí." dodal předseda senátu.

Na rozdíl od soudce Vacka v Hradci Králové, který neváhal ani porušit zákon při výslechu vězně před soudem a jeho výpověď psychiatricky nemocného a antidepresivy a antiepileptiky léčeného vězně, který ze sebe nevysoukal jedinou větu, se mu zdála velmi věrohodná.

Více zde


Vyrobený důkaz kupy vlasů na místě činu!

Někdo z vyšetřujících kriminalistů, kteří mezi jednotlivými ohledáními místa činu do kadeřnictví volně chodili bez fotodokumentace, bez videonahrávek, bez svědků (což i písemně potvrdili) vytvořili kupičku vlasů velikosti 36 x 16 x 6 cm.

Na fotodokumentaci z 1. ohledání místa činu, z protokolu o 1. ohledání místa činu dne 21. 2. 2013 a hlavně na detailním videozáznamu z 1. ohledání místa činu ze dne 21. 2. 2013 se žádná kupička vlasů v místě, kde je za týden nalezena ani v jiném místě nenachází!

Zázrakem se daná kupička vlasů velikosti 36 x 16 x 6 cm, tedy zjevně kupa vlasů najde v rohu místnosti a nález je zaznamenán do protokolu o ohledání místa činu ze dne 27. 2. 2013. Není ale pořízen ani videozáznam z 2. a 3. ohledání ani nejsou pořízeny žádné fotografie

.

Připomínáme, že při stejném ohledání bez fotodokumentace byly opakované pachové stopy pozitivní, na rozdíl od negativních pachových stop z 1. ohledání místa činu.

Stal se zázrak – kupa vlasů velikosti 36 x 16 x 6 cm, o které mezitím při své dobrovolné svědecké výpovědi v sobotu 23. 2. 2013 mluvil Lukáš najednou 27. 2. 2013 vznikla.

V příloze kopie trestního oznámení, které bylo podáno, protože ani při vyšetřování trestného činu zázraky neplatí, alespoň doufáme.


Nezákonné rozhodnutí státní zástupkyně Faltusové

Státní zástupkyně Lenka Faltusová dala dne 4. 3. 2013 písemný pokyn k zadržení podezřelé osoby Lukáše Nečesaného a jeho trestního stíhání a následně tato stejná státní zástupkyně zamítla stížnost proti zahájení trestního stíhání, kterou podal tehdejší obhájce JUDr. Rampula.

Tedy zamítla stížnost na postup, který sama nařídila,nevídané!!

V této fázi řízení před soudem se zřejmě jedná již o vadu zhojitelnou, a to dalším průběhem trestního řízení, nabízí se ev. možnost podání stížnosti pro porušení zákona.

Jen to dokresluje způsob práce zúčastněných osob na případu Lukáše – rozsudek byl napsán v den, kdy se Lukáš přihlásil jako svědek a tomu se podřídilo vše a za každou cenu.


Nesrovnalosti a důkazy ve prospěch Lukáše budou dále zveřejněny formou námi podaného odvolání, na kterém se pracuje.

Odsuzovat pomocí porušování zákona, tak jak tomu činí soudce Vacek a což bude následně řešeno podáním kárné žaloby nebo trestním oznámením, bohužel umožňuje vynášení nesmyslných rozsudků opakovaně.

Více v článku BleskuSoudce Vacek porušil zákon – důvod ke zrušení rozsudku!!!

Zde uvádíme doslovné citace dotazů pana soudce Vacka směrem k vězňovi Fundovi při hlavním líčení dne 24. 3. 2016.

„To co jste uváděl do úředního záznamu, nevím jestli ho chcete předestřít je také pravda“, „Tady také v tom úředním záznamu, který s Vámi byl sepsán, se píše, jakým způsobem komentoval Nečesaný rozsudek Vrchního soudu vzpomenete si?“

Odpověď pana Fundy: „nevím“

„Tady bylo uvedeno, že říkal ,že to není nespravedlivý trest , ale příliš vysoký trest, tak jste to uváděl těm policistům“

Z toho je naprosto zřejmé, že v hrubém rozporu s ust. § 158 odst. 6 soudce nejen chce předestřít svědkovi onen úřední záznam, ale dokonce z něj cituje.

Zákon říká: „O obsahu vysvětlení, která nemají povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, se sepíše úřední záznam. Úřední záznam slouží státnímu zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, aby osoba, která takové vysvětlení podala, byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede. Úřední záznam lze v řízení před soudem užít jako důkaz pouze za podmínek stanovených zákonem. Je-li ten, kdo podal vysvětlení, později vyslýchán jako svědek nebo obviněný, nemůže mu být záznam přečten, nebo jinak konstatován jeho obsah. Úřední záznam s vězněm Fundou je podle § 158 odst. 6,což je úkon dle postupu před zahájením trestního stíhání / hlava devátá § 158 tr. ř.

Jednoduše řečeno takový úkon je v řízení před soudem zcela neplatný a jeho provedení je hrubá a neodstranitelná vada řízení!!!

Celý spis po vrácení Nejvyšší soudem je plný úředních záznamů bez účasti našich právních zástupců, ve většině z nich se chválí policisté hradecké kriminální policie, jak celé vyšetřování a jednotlivé úkony prováděli vzorově, obvykle vždy hodnotí sami sebe!!!


Stejná státní zástupkyně - jiný soudce.

Paní státní zástupkyně Faltusová tentokrát u spravedlivého soudce neuspěla se svou nesmyslnou obžalobou. Asi nebyl čas objet věznice pro nějaké svědectví vězňů o přiznání nebo nebyla možnost vzniku pachových stop ve studně?

Pan soudce ctí základní pravidlo pro nevinu, což by měla být samozřejmost, škoda, že zákon nectí pan soudce Vacek.

Více si můžete přečíst zde


Námitka podjatosti předsedy senátu JUDr. Jiřího Vacka

Níže přinášíme námi podanou námitku podjatosti JUDr. Jiřího Vacka, která přesně charakterizuje způsob vedení a cíl tohoto soudu.

O této stížnosti pan JUDr. Vacek společně se svými přísedícími rozhodl dne 1. 4. 2016 mezi 8:45–8:55 Usnesením, že není vyloučen, aniž by se jakkoliv zaobíral odpověďmi na podstatu této stížnosti.

Pouze přečíst danou stížnost, prodiskutovat a napsat závěr by zabralo mnohem více času než 10 minut, je to opět klasická demonstrace síly v podání pana JUDr. Jiřího Vacka.

Nicméně ten den již soudce JUDr. Jiří Vacek slíbil odsuzující rozsudek, proto se žádná zdržení nepřipouští.

Naši námitku a oddůvodnění si můžete přečíst ZDE


Jak se hledal ten správný vězeň pro tolik potřebné svědectví?

Zrušení rozsudku Nejvyšším soudem si paní státní zástupkyně Faltusová v Hradci Králové vyložila po svém a místo toho, aby odstranila rozpory v důkazní situaci, zvláště ty, které Lukáše Nečesaného vylučují jako pachatele, tak vědoma si toho, že to nejde, zvolila svoji vlastní cestu hledání jiných důkazů a finálně i na Nejvyšší soud při své závěrečné řeči zaútočila. Dne 23. 6. 2015 vydala pokyn k doplňujícímu šetření k podání vysvětlení dle § 158/6 trestního řízení osob, které byly s Lukášem Nečesaným v kontaktu ve vazbě nebo ve výkonu trestu.

Jako kdyby tušila, že se najde někdo, kdo podlehne přátelským pohovorům s hradeckými policisty a třeba si vzpomene, že se mu Lukáš přiznal?

V Hradci Králové si opravdu při vyšetřování dělají, co chtějí. Nejvyšší soud neposlal případ do fáze vyšetřování, ale doprojednání před soudem, který „pokazil“ mnoho věcí a měl je napravit, nevyzval hradeckou státní zástupkyni a hradecké policisty, aby vyrazili hledat nějaké důkazy, natož hledat je ve vězení.

Na základě jakého právního důvodu jste paní Faltusová poslala policisty do věznic vyslýchat odsouzené a to bez právního zástupce obžalovaného ve stadiu projednávání u soudu? To je nějaký „hradecký“ způsob respektování standartních postupů?

1) Dne 3. 8. 2015 proběhly ve věznici Pardubice tyto pohovory - provedl je kpt. Bc. Radek Jaroš - vrchní komisař z Policie HK

 • odsouzený Vojtěch D.
 • odsouzený Tibor B.
 • odsouzený Martin K.
 • odsouzený Radek Ž.

Prozatímní stav 4:0 pro Lukáše

2) Dne 4. 8. 2015 proběhly ve věznici Mírov tyto pohovory - provedl je kpt. Bc. Radek Jaroš - vrchní komisař z Policie HK

 • odsouzený Tomáš Ď.
 • odsouzený Martin T.
 • odsouzený Jiří Z.
 • odsouzený Jiří H.
 • odsouzený Daniel K.
 • odsouzený Zdeněk K.
 • odsouzený Martin H.

Prozatímní stav 11:0 pro Lukáše

3) Dne 11. 8. 2015 proběhl ve věznici Valdice tento pohovor - provedl kpt. Bc. Radek Jaroš - vrchní komisař z Policie HK

 • odsouzený Václav T

Prozatímní stav 12:0 pro Lukáše

4) Dne 13. 8. 2015 proběhly ve věznici Kuřim tyto pohovory - provedl je kpt. Bc. Radek Jaroš - vrchní komisař z Policie HK

 • odsouzený Zdeněk D.
 • odsouzený František R.

Prozatímní stav 14:0 pro Lukáše

5) Dne 14. 8. 2015 proběhly ve věznici Mírov tyto pohovory – provedl je kpt. Bc. Karel Tuček - vrchní komisař z Policie HK:

 • odsouzený Pavel D.
 • odsouzený Petr R.
 • odsouzený Radek H.
 • odsouzený Zdeněk Š.
 • odsouzený Roman R.

Prozatímní stav 19:0 pro Lukáše

Tyto dokumenty z léta 2015 byly zpřístupněny ve spise k ofocení dne 12. 4. 2016 (tedy po cca 8 měsících).

A pak se našel 1 vězeň, který podlehl, celkové skóre 19:1 pro Lukáše.

Nájezdům hradeckých policistů po věznicích odolal psychiatricky léčený pacient, který užívá silné antipsychotické léky Rivotril a silné antidepresivum, má stanovenou psychiatrickou diagnózu lehký mozkový deficit a charakterový defekt - skvělá volba korunního svědka!!!

Ještě někdo nepochopil, o co jde při projednávání u hradeckého soudu?
Škoda, že ne o spravedlnost, protože takhle si zahrávat s lidským osudem je hyenismus.


V Lidových novinách včera vyšel článek pana Klímy - jedná se o zajímavé zamyšlení nad tím, jak to v našem státě může fungovat. Článek je k vidění ZDE


Výpověď pana Fundy ve věznici

Prosím přečtěte si vlastní velmi obsáhlou prý dobrovolnou výpověď pana Fundy z věznice Plzeň Bory, kde ho navštívil údajně po napsání dopisu pan Jušta s dalšími kriminalisty a toto slohové cvičení, kde je do detailů popsáno přesně to, co pan Jušta potřeboval. Je zajímavé, že hradečtí kriminalisté navštívili cca 25 vězňů v různých věznicích v ČR, kam vyrazili sami a zrovna tento jeden jim napsal dopis sám, to je ale náhoda.

Výslech musel být opravdu velmi náročný, i když o něj měl pan Funda sám a aktivně požádat dopisem pana Juštu, možná se na něj těšil, přece chtěl spravedlnost, ale v noci ten den pan Funda dostal po mnoha letech epileptický záchvat a od té doby bere právě velmi silný lék Rivotril a k tomu ještě antidepresiva, tedy psychotropní látky, které výrazně ovlivnily i jeho výpověď u soudu, požadovali jsme proto zdravotnickou dokumentaci – odmítnuto pro nadbytečnost jako většina námi navrhovaných důkazů!!! Stejně to musí být chytrý vězeň, protože v době, kdy je případ dávno u soudu a jméno vyšetřovatele Jušty už nikde nezaznívá, tak si zjistí jméno a adresu toho policajta, co to předtím vyšetřoval, zajímavé.

Prosím všimněte si v textu jednak toho, že dotyčný má sdělit, že se nikdy neléčil s žádnou duševní chorobou ani poruchou, což je lež nebo protokol ani nečetl a také toho, že je v protokolu výslovně uvedeno, že jeden z policistů, pan Jušta, do výslechu nezasahoval. Právníci nikdy neviděli, že by jeden z policajtů takto zaznamenal do protokolu, že do toho nezasahoval? To mohl zůstat doma, ne?

Svědek Funda u soudu vůbec nedokázal věrohodně vysvětlit, jak přesně tento výslech proběhl, zda něco vyprávěl, zda se ptali policajti, kdy se to sepisovalo, prý to doplňovali policajti, když na něco zapomněl – jeho výslech před soudem máte v jiném příspěvku.

Tento obsáhlý text v dokumentu se v těžkém rozporu s tím, že vězeň Funda pod silnými psychotropními látkami a antidepresivy dne 24. 3. 2016 pronesl, že mu Lukáš řekl jen jednu větu: „Nevím, proč jsem to udělal." Ale co měl Lukáš udělat?

Tento protokol je navíc z procesních pochybení soudce Vacka neplatný a i když vnutil vězni Fundovi u soudu část textu z daného dokumentu, aby s ním souhlasil, což bylo zcela v duchu jeho namítané podjatosti, tak nebyl dán souhlas s jeho čtením ze strany obžalovaného Lukáše a tím je neplatný.

Úřední záznam si můžete přečíst ZDE


Svědectví Jiřího Fundy před soudem v HK 24. 3. 2016

Z informací od rodiny víme, že užívá lék Rivotril, možná i další psychiatrické léky, informace budeme požadovat pro objasnění vlivu na svědectví před soudem.

Další skutečností je, že v noci 8. 6. 2015, tedy v den, kdy byl s ním sepsán ve věznici úřední záznam pod vedením kpt. Jušty, dostal po několika letech epileptický záchvat (záznam ve zdravotnické dokumentaci, kterou máme k dispozici na základě plné moci udělené babičce Jiřího Fundy).

Opravdu svědectví získané za každou cenu.

Popisný článek vyšel například ZDE

Poslechněte si odpovědi tohoto svědka na otázky, které mu byly kladeny při posledním stání.


Do kadeřnictví měl jet Lukáš snad autem s Liborem Hrušem?

Naprostý nesmysl, nicméně v létě 2015 byli dovyslechnuti 2 spolužáci z bývalé třídy Lukáše, kteří snad něco takového z doslechu uvedli. Přikládáme protokol o výslechu svědka Libora Hruše, kde píše, že autem kolem kadeřnictví večer jeli, ale až cca 2 hodiny po tom, co se to stalo.

Zároveň si prosím všimněte, jak Libor Hruš, který ho dobře znal, popisuje Lukáše jako v minulosti problémového, ale během studia 4. ročníku před maturitou absolutně v pohodě. Taková svědectví se ale nehodí.

Výpověď si můžete přečíst ZDE

Svědectví babičky po návštěvě ve věznici Plzeň Bory tuto neděli, tedy po výslechu Jirky Fundy u soudu

Babička svědka žaloby navštívila svého vnuka – Rozhovor s ní a zajímavosti, které vnáší do případu, si můžete přečíst v přiloženém článku v Blesku a samotné video s rozhovorem naleznete ZDE


Které svědectví soudce použije? Svědectví paní Brantové nebo svědectví vězně Fundy?

Obě svědectví jsou totiž v zásadním rozporu. Soudce a státní zástupkyně hrají vabank s panem Fundou a jeho "prapodivným svědectvím".

Funda mluví o přepadení z amoku pod vlivem nějakých drog, že ho neostříhala a proto ji jako agresor zbil, kdežto Brantová setrvává na tom, že pachatel přišel, jednou promluvil „ostříhat“, jednou mlčel, ale každopádně hned ji začal mlátit do hlavy - tedy jasné plánované loupežné představení.

Podotýkám, že Policie při zatčení Lukáše nechala udělat kompletní toxikologii na veškeré drogy a ta prokázala jednoznačně, že minimálně měsíc žádnou marihuanu Lukáš neužíval, natož jiné drogy. O jakém amoku je tedy řeč?

Brantová také setrvala na březovém polenu, ale kůra se nikde nenalezla. Také setrvala na způsobu napadení, které je nereálné. – Tedy paní Brantová vítejte v klubu "nepoužitelných" svědků, znalci Vás totiž zcela znevěrohodnili. Tolik do Vás pan Jušta investoval, hlídal Vás vlastním tělem, aby se u Vás nerozvinul organický psychosyndrom a teď Vás zcela „hází přes palubu“, protože musí. Je to totiž elitní policista, jak jsme se dozvěděli.

Podle svědectví Brantové se to poskládat nedá a v kombinaci s panem Fundou to taky nejde. Takže pane Fundo – vítejte coby korunní svědek – otázkou je, na jak dlouho?

Prosím vyčkejte tiskové konference ve středu, oznámení zcela zásadních skutečností, které potřebujeme zkonfrontovat se spisem. Snad nás pan soudce nechá laskavě nahlédnout v úterý do spisu a vše tam bude vloženo.


Čtvrteční stání – 24. 3. 2016

Ve čtvrtek 24. 3. 2016 proběhlo další stání - prozatím jej nechceme komentovat, ale sami si můžete udělat obrázek o tom jak líčení s Lukášem probíhají. Online reportáž si můžete přečíst ZDE

Kdo byl novým svědkem? Vězeň, kterému se měl Lukáš údajně přiznat? Kterého nenechali při soudním líčení konfrontovat s Lukášem a vypovídal po celou dobu v kukle! To si můžete přečíst například ZDE

Ovlivnění vězně Fundy, je zřejmě největší přešlap žalující strany a pana Jušty. Ve středu proběhne tisková konference, kde budou uvedeny veškeré skutečnosti dokazující lež pana Fundy a další závažné skutečnosti.

V pátek 1. 4. bude další stání. Bohužel pan soudce jednostraně přijímá důkazy a naše žádosti takříkajíc schazuje ze stolu. Článek o tom, jak se asi bude situace dále odvíjet si můžete přečíst ZDE

AKTUALIZOVÁNO: Zde naleznete celou online reportáž od soudu


Článek o dalších nesrovnalostech v případu

V dnešním blesku vyšel článek pojednávající o dalších nesrovnalostech v případu. Pojednává o odůvodněnosti a smysluplnosti ochrany paní B., která měly být pod ochranou pana vyšetřovatele v době kdy Lukáš byl ve vazbě. Před kým tedy byla chráněna?

Celý článek si můžete přečíst ZDE


Vskutku zajímavá legalizace návštěvy pana Jušty 5 dní před soudem u paní poškozené Brantové

(Záznam se objevil ve spise po "provalení "této pozoruhodné informace o návštěvě u soudu v září 2015 - tedy rok poté?)

Tento nestandartní záznam bude dále řešen směrem ke GIPS,neuvěřitelné !!!

Je zajímavé, že všechny zcela nestandartní úkony ze strany pana kriminalisty Jušty měly vždy vést k poškození Lukáše:

 1. Slavná rekognice na JIP se lživým výsledkem
 2. Převzetí Lukášova oblečení bez zapečetění, návštěva na místě činu ten stejný den - následně odběr opakovaných pachových stop - prokázán pachový přenos pana Jušty
 3. Výběr znalkyně Čermákové, která neměla ani odbornost na posudek, doprovod a přítomnost kriminalisty Jušty u paní poškozené při vyšetření - posudek vyloučen samotnou obžalobou a proti znalkyni podáno trestní oznámení,které se šetří.
 4. Návštěva cca 20 vězňů v různých věznicích ČR v létě 2015, kteří si tzv. mohli vzpomenout, že by se třeba Lukáš přiznal - bohudík si nevzpoměli.
 5. Návštěva pana kriminalisty 5 dní před soudním stáním v Hradci Králové dne 2. 9. 2015 z důvodu její ochrany!
 6. Co bude další pokus?

Úřední záznam si můžete přečíst ZDE


Trasologické stopy – stopy v krvi na místě činu - nepochybně stopy pachatele !!!

Nejvyšší soud k této záležitosti uvádí - citace z rozsudku:

Nejvyšší soud k této záležitosti uvádí - citace z rozsudku:

„V přezkoumávané věci je poměrně zásadním důkazem trasologická stopa zajištěná v krevní louži na místě činu. Její kriminalistickou expertizou bylo zjištěno, že otisk boty v krevní louži nesouhlasí s jakoukoliv botou, které byly vydány,případně zajištěny u obviněného (a stejně tak nebyly na jeho botách nalezeny shodné biologické vzorky). Taková zjištění měla vést již nalézací soud k úvaze, že na místě činu (a po jeho spáchání) se musela pohybovat další osoba odlišná od obviněného (jemuž trasologická stopa evidentně nepatřila),tak od pracovníků lékařské služby a rovněž syna poškozené Evžena Moroze. Přestože výsledky všech zhora uvedených kriminalistických expertíz by mohly vést k závěru, že šlo o nezpochybnitelné důkazy svědčící ve prospěch obviněného, soud prvého stupně při jejich hodnocení nepostupoval zcela standartně. Pokud se už o nich zmínil, v podstatě jejich existenci jen konstatoval a následně v rámci jejich hodnocení jejich význam bagatelizoval, případně je vyložil v neprospěch obviněného.“

Z úředního záznamu Zásahu záchranky na místě ze dne 27.2.2013 citováno:

Žena po jejich příjezdu ležela v bezprostřední blízkosti otevřených dveří vedoucí z prostoru zádveří vstupních dveří do chodbičky. Pracovníci RZP přistavili vedle zraněné ženy nosítka a ve stejné poloze, ve které žena ležela na podlaze, ji zvedli na nosítka. Po nejnutnějším ošetření byla zraněná žena přepravena na nosítkách do sanity k dalšímu ošetření, které prováděl lékař MUDr. Okrouhlický Libor. Shora uvedení dále uvedli, že po celou dobu jejich ošetření se zraněnou ženou manipulovali pouze směrem z podlahy na nosítka, což se odehrávalo v bezprostředním prostoru dveří do chodbičky. V místnosti samotného kadeřnictví a prostoru dále do chodbičky nikdo z nich nebyl. Tedy případné další krevní stopy v prostoru kadeřnictví nejsou v souvislosti s jejich činností na místě.


Svědkyně Šlechtová - jeden z klíčových svědků - ve prospěch Lukáše!!!

Nejvyšší soud k této svědkyni říká – citace z rozsudku:

„Nalézací soud z výpovědi této svědkyně vzal v úvahy pouze tu její část, která jde obviněnému k tíži, přičemž výpověď této svědkyně svým obsahem a svou závažností vylučuje osobu obžalovaného jako pachatele."

V protokolu o výslechu svědka 8. 3. 2013 svědkyně Šlechtová uvádí:

„Po uskutečněném hovoru jsem viděla, že z kadeřnictví vyšel malý klučina. Vyšel sám. Když vyšel z kadeřnictví, tak odbočil směrem k náměstí, čili dolů z kopce. Sledovala jsem ho až do míst, kdy zastavil u kontejnerů. Chlapec u kontejnerů zastavil, stál tam asi 5–10 minut a koukal směrem nahoru do ulice Pod Lipou, čili stejným směrem jako je kadeřnictví. Během těch 10 minut k němu nikdo nepřišel a ten kluk pak odešel směrem k náměstí, tedy ulicí Pod Lipou dolů. Nevšimla jsem si, že by k němu šla například nějaká žena. Ve chvíli, kdy ten chlapec odcházel k náměstí, tak ze shora ulicí Pod Lipou přicházel muž. Mohu říci, že jsem ho viděla pouze zezadu, všimla jsem si ho, až když byl na chodníčku přímo před kadeřnictvím. To, že přišel zezhora, usuzuju z toho, že když jsem se dívala do ulice směrem dolů na toho malého chlapce, tak jsem zespodu neviděla nikoho přicházet. Ten muž měl černou bundu do pasu a tmavě modré kalhoty – dle mě rifle, bot jsem si nevšimla. Vlasy měl světle hnědé, vzadu mírně vystříhané, na bocích délky k uším, celkovou délku vlasů nevím. On vstupoval dovnitř, když jsem opět telefonovala. Ve chvíli, kdy muž vstupoval do těchto prostor, tak se svítilo v chodbičce. Co se týče samotného prostoru s křesly, tak v oknech byla tma, tam se nesvítilo, tím jsem si jistá. Žádné zavazadlo s sebou neměl. Dle mě v rukou v době vstupu do kadeřnictví nic nedržel. Měl holé ruce, to si pamatuju, jak sahá na kliku.

Při soudním stání 4. 11. 2013 svědkyně Šlechtová uvádí:

„Kouřila jsem a viděla jsem osobu. Nejdřív jsem viděla malýho chlapce, ten tam asi pět minut stál a z druhý strany jsem viděla jít muže do kadeřnictví. Jakmile on přicházel, tak ten klučina během chvilky odcházel. Ten muž, co tam přišel byl vyšší, měl černou kratší bundu a modrý kalhoty. Byl hubený, vlasy měl světlé, ne úplně blond, špinavý blond, krátký vlasy. Batoh neměl. Vevnitř, jak stříhá, tam se nesvítilo a svítilo se v hlavní chodbičce. Muž přicházel zezhora, měl krátké vlasy, na krk. Řekla bych kratší mikádo. Krk vystříhaný, zavazadlo neměl, bundu černou do pasu.“

Při soudním stání 2. 9. 2015 svědkyně Šlechtová uvádí:

„Má výpověď z přípravného řízení je správná a pravdivá, nechci ji nijak doplnit či pozměnit. Seděla jsem na židli vevnitř a bylo otevřené okno. Já jsem tu dotyčnou osobu viděla už přímo, když šel ke dveřím do kadeřnictví, prostě až u dveří.“


Marie Nečesaná – babička - potvrzení času příchodu Lukáše domů

Cílem soudu je za každou cenu bez jakéhokoliv důkazu zpochybnit alibi babičky paní Marie Nečesané, protože se absolutně nehodí soudu. V čase, který ona opakovaně při svých výpovědích uvádí, že Lukáš přišel domů, tedy v 17:00 hod, totiž teprve vchází pachatel do kadeřnictví a provádí loupežné přepadení, ale to už je Lukáš doma. Tedy žádné pochybnosti o její věrohodnosti, ale cílená snaha zpochybnit dané pevné svědectví.

Nejvyšší soud k této svědkyni uvádí:

Jak Marie Nečesaná tak i Luděk Nečesaný jako svědci potvrdili, že obviněný přišel do jejich bydliště v 17. hodin. Je-li současně objektivně doloženo, že obviněný v bytě svých prarodičů zapnul v cca 17:10 hod počítač, měl již nalézací soud věnovat pozornost údaji svědkyně Marie Nečesané, že její vnuk přišel domů přesně v 17 hodin, neboť hodinové ručičky se překrývaly a měl ji požádat o vysvětlení, co tím vlastně myslela. Mohlo jít o pouhé nedorozumění, resp. z její strany jen o nepřesnou formulaci (třeba ji chtěla vyjádřit, že ručičky hodin byly v tzv. zákrytu). Povinností soudu prvního stupně bude: znovu vyslechnout babičku obviněného Marii Nečesanou přinejmenším k vysvětlení nesrovnalostí, která se v její výpovědi objevila v údaji o „překrývání ručiček hodin“, aby mohl podrobněji hodnotit věrohodnost její výpovědi o přesném čase, kdy obviněný přišel do jejího bydliště (srov. Výše uvedené výhrady k dosavadnímu hodnocení této části její výpovědi).

Svědkyně Marie Nečesaná v protokolu o výslechu svědka 21. 3. 2013 uvádí:

Z práce jsem přišla v 16:45 hodin. Manžel mi řekl, že Lukáš před čtvrtou odešel na angličtinu. poté zazvonil zvonek, tak jsem šla ke vchodovým dveřím do bytu. Rovnou ve dveřích jsem Lukáše seřvala, že nebyl na doučování, bylo totiž přesně pět hodin, to vím na beton. Vím to proto, protože mu sleduju čas, on ve čtvrtek chodí na doučování angličtiny, kterou má od 16 do 17 hodin, domů přijde v 17.15 hodin. Tedy jsem ho hned ve dveřích seřvala, že nebyl na doučování, protože bylo 17.00 hodin.

Svědkyně Marie Nečesaná při soudním stání 28. 11. 2013 uvedla:

Policisté k nám přišli v neděli ráno, někdy v únoru pro batoh Lukáše. Řekla jsem, že byl v pět doma, protože se překrývaly ručičky. Kdyby přišel v pět a deset minut, neobviňovala bych ho, že nebyl na doučování.

Svědkyně Marie Nečesaná u soudního stání 2. 9. 2015 uvádí:

Z práce ve čtvrtek odcházím standardně kolem půl páté. Chodím rovnou domů. Můj vnuk chodil ve čtvrtek na doučování angličtiny kvůli maturitě k panu Lazákovi a toto doučování míval standardně od těch 16 do 17 hodin, takže se vracel domů kolem čtvrt na šest přibližně. Proto tím, že přišel v rovných 17 hodin, mě utkvělo tím, že na doučování nebyl. O tom jsem v tu chvíli byla přesvědčena. Když vnuk přišel domů, velká ručička byla na 12, protože jsem ještě několikrát zdůraznila, ještě u těch všech třech výslechů, že kdyby to bylo déle, tak že bych ho nerichtovala. Prostě velká ručička byla na dvanáctce a malá na pětce, já jsem myslela, že takto se překrývají, byla to moje špatná formulace. Ručička se překrývá dvanáctkou. Štěkala jsem na něj, že nebyl na doučování, bylo to asi tak pět minut.

Zároveň vyhotoven detektor – vyhodnocení hlasové analýzy s těmito závěry:

 1. Prohlášení, že bylo pět hodin – indikace pravdivého tvrzení
 2. Když hovoří o tom, co říkal Lukáš v době, kdy přišel domů od kadeřnice – indikace pravdivého tvrzení
 3. Popis oblečení – bez rizikového tvrzení
 4. Popisuje, že si je jistá, že bylo 17.00 hod – vysoký stres, ale jinak bez indikace rizikového tvrzení. Vysoký stres je v takové situaci vysvětlitelný a přijatelný.

Tento důkaz byl zaslán Krajskému soudu v Hradci Králové k projednání a ev. vyslechnutí znalce, který dané vyšetření na detektoru prováděl – zatím bez odezvy a ochoty provést ze strany soudu ???


Pachové stopy?

Zcela přeceňovaný důkaz, který je založen na tom, že si pes sedne u správné pachové konzervy, tento důkaz nelze nikdy nijak přezkoumat objektivně, nicméně se používá, ale je pouze důkazem podpůrným.

V našem případě je prokázán přenos pachu policistou a také je poukázáno, že je velmi nelogické, aby na místech, kterých se Lukáš prokazatelně dotkl, když vstupoval do kadeřnictví, jeho pachové stopy nejsou. Zato na místech, kde se nepohyboval, se po téměř týdnu našly pachové stopy.

Další dokazování být provedeno ani nemůže, pachové stopy v daném případě jsou nepoužitelné.

Pan kapitán Jušta může být rád za způsob kontaminace pachové stopy přenosem díky manipulaci s oblečením, jinak by dané pozitivní pachové stopy na uvedených místech byly nevysvětlitelné.

Uvádíme níže doslovné citace na téma pachových stop z Rozsudku Nejvyššího soudu v případě loupežného přepadení v Hořicích.

Více se můžete dočíst ZDE


Shrnutí případu

Co je v případu jisté:

 • 21. 2. 2013 v čase mezi 17:00–18:15 došlo k loupežnému přepadení kadeřnictví v Hořicích
 • v čase 18:15 hod našel paní poškozenou za podivných okolností její syn E. M. v zamčeném kadeřnictví a zavolal záchrannou službu
 • pachatel na místě zanechal otisk svých bot
 • pachatel na místě zanechal své DNA za nehty poškozené, které se při zápase ulámaly
 • pachatel musel být postříkán krví dle znaleckého posudku a rozstřiků krve
 • pachatel vstoupil do kadeřnictví v čase 16:59–17:00 hod ve směru shora dle svědkyně Šlechtové
 • pachatel měl černou sportovní bundu do pasu, světlé vlasy, špinavý blonďák, vystříhané k uším dle popisu svědkyně Šlechtové
 • nikdy nebyla nalezena peněženka, klíče od provozovny, útočná zbraň

Proč to nemohl udělat Lukáš:

 • v čase 17:00 hod má již alibi potvrzené svou babičky, její výpověď je od samého začátku prošetřování stejná, navíc podpořená detektorem lži
 • v čase 17:10 hod již komunikuje na svém Facebooku - prokazatelně vstup přes své heslo
 • jeho časová osa od odchodu z angličtiny v čase 16:46 hod po příchod k babičce v 17:00 hod odpovídá a je potvrzena několika svědky
 • v čase 16:55 hodin je viděn 2 svědky odcházet od kadeřnictví směrem k babičce – vzdálenost cca 400 metrů (Vandličková a Kos)
 • stopy v krvi na místě činu ani DNA za nehty poškozené mu nepatří
 • jeho oblečení a boty byly zkoumány s výsledkem bez známek krve poškozené, bez známek nějakého praní
 • měl na sobě zcela odlišné oblečení a také batoh v rozporu s popisem svědkyně Šlechtové
 • Lukáš měl v době přepadení delší černé vlasy na ramena v rozporu s popisem pachatele svědkyně Šlechtové

Právě na tyto důkazy ve svém rozsudku upozorňuje Nejvyšší soud v Brně, který Lukáše propustil z vězení, že ho jako pachatele tohoto loupežného přepadení vylučují.


Přečtěte si článek z nedělního Blesku

V článku se mimo jiné uvádí: Psychiatr Miloslav Kopeček o paměti kadeřnice Ludmily B. před soudem 24. 2.: "Zcela jistě můžu říci, že si poškozená nedokáže události vybavit zcela jasně. Chybí stoprocentní paměťová stopa na dobu těsně před událostí a po ní, není a nebyla zachována takzvaná epizodická paměť. Její výpověď nemůže být zcela věrohodná"(Posudek si vyžádal soud proto, že Ludmila B. až po třech letech poznala v Nečesaném pachatele. Nikdy předtím ho tak neoznačila!)

levá strana pravá strana

Jak to na místě činu proběhlo?

Jasný důkaz toho, že Lukáš daný čin spáchat nemohl, v kadeřnictví byly 2 osoby cca 5 minut po sobě:

 • Tou 1. osobou v čase 16:55 hod byl Lukáš – viděn svědkyní Vandličkovou a svědkem Kosem – neexistuje jediný důkaz, kterým by to zpochybňoval!
 • Tou 2. osobou byl pachatel v čase 16:59–17:00, kterého popsala svědkyně Šlechtová zcela odlišně od Lukáše, který také zanechal stopy v krvi v kadeřnictví a který zanechal i své DNA za nehty poškozené

Texty ve videu jsou doslovné citace z výpovědí daných svědků na policii a před soudem.

V textu rozsudku Nejvyššího soudu se na straně 29 uvádí: „Nalézací soud měl věnovat více pozornosti svědeckým výpovědím Marie Vandličkové a Jana Kose, kteří se v rozhodnou dobu v okolí kadeřnictví rovněž pohybovali. Soudy se měly zabývat průběhem skutkového děje a jeho časovou osou velmi podrobně a do všech detailů, neboť každá minuta (zejména v rozmezí 16:55 až 16:59 hodin) zde hraje velkou roli pro skutečné objektivní posouzení viny konkrétní osoby.“


Jak dopadl – Ústavní znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie na L. Brantovou

Zadal: JUDr. Vacek Jiří, KS v Hradci Králové

V posudku citováno vyjádření paní poškozené Brantové z hlavního líčení KS v HK z 2. 9. 2015:

„Já jsem už měla setřeno a už jsem se chystala jít domů, protože jsem byla ustrojená. Stačila jsem zamést ještě před napadením. Stihla jsem se převléknout, zamést a vzít si bundu a jít domů, jenomže bouchly dveře a já jsem se šla podívat, kdo tam je a stál tam ten pachatel. Držel obě ruce za zády. Pak vytáhnul to poleno a udeřil mě do hlavy. Vlasy tvrdé, kštice vepředu, ta mu zůstala, jaká byla.“

Z vlastního vyšetření dne 10. 12. a 14. 12. 2015: (je uvedeno, že posuzovaná přišla v obou případech v doprovodu Policie)

Poškozená uvádí:

„Nevím, jestli jsem zametala vlasy až po odchodu kluka s mámou, nebo před ním, dělám to různě. Někdy se před uklízením večer převlíknu, někdy uklízím v pracovním.“ Neví, zda ty věci položila do kabelky. Najednou slyšela bouchnutí dveří. Viděla tam kluka, stál u dveří čekárny. On tam stál, usmál se, řekl „ostříhat“, ani nepočkal, co mu odpoví a začal ji mlátit polenem. Neví přesně, jak byl útočník oblečen, soustředí se na vlasy. Ty měl jako odrostlý ježek, měl husté tvrdé vlasy, jako by byl ostříhán strojkem, vlasy odrůstají stejně. Měl krátkou tmavou bundu do pasu.

„Po události se ze začátku každý ptal na událost. Doteď chodí s novinami a ukazují jí, co se stalo. Byl tam vyfocený i útočník. Ona neví, zda by to mohl být někdo jemu podobný.“

Závěry posudku (citace z posudku):

To, že jedinec udává, že si na událost vzpomíná, ještě neznamená, že jde o skutečnost.

Retrográdní amnézie byla jednoznačně přítomná a je to ve shodě se znalci z oboru neurologie a neurochirurgie.

Aktuálně trvá posttraumatická stresová porucha.

Neurokognitivní funkce v době po předmětném útoku ani v době líčení 2. 9. 2015 nebyly plně zachovány.

Není a nebyla plně zachována epizodická paměť, což je paměť na události, kterou lze časově charakterizovat jako retrográdní (před úrazem) a anterográdní (po úraze) amnézie.


"Zázračná lež" paní Brantové

2. 9. 2015 paní Brantová velmi zmateně, ale přesto u soudu řekla, že cca 2,5 roku nekoukala na televizi, prý jen na satelit, nečetla žádný tisk a teprve 20. 5. 2015 ráno v rádiu slyšela, že pustí Lukáše a poté ho večer v TV poznala podle úsměvu a vlasů (nic nového). Jaká je ale pravda?

20. 5. 2015 – má paní Brantová zázračně procitnout

25. 5. 2015 – je doslovně citována v článku, článek přiložen - zoufalství z bezmoci, že pachatele nikdy nepozná.

cca 5 dní před soudem – paní Brantovou navštívil kpt. Jušta – ani jemu nic nesdělí – spíše zřejmě něco sdělil on

2. 9. 2015 – po cca 3,5 měsících od "procitnutí" vystoupí před soudem

V případě návratu paměti bude třeba objektivně posoudit lživé tendence paní Brantové, optimální detektor lži. Vyčkáme výsledků znaleckého zkoumání, přetrvávající porucha paměti může vše vyřešit.

Článek z MF Dnes můžete číst ZDE

Převzatý článek s vyznačením důležitých pasážích naleznete ZDE


Detektor lži babičky Marie Nečesané

Paní Marie Nečesaná byla panem soudcem označena za svědka, který lže, ale bez jediného důkazu, prostě se její výpověď nehodí. Uvádí totiž stále a to již hned 2 dny po přepadení, poté na výslechu a poté i u soudu, že Lukáš dorazil domů v 17:00 hod. Podotýkáme,že v 17:10 hod již Lukáš komunikuje na svém facebooku, což nikdo nezpochybňuje. To se ale nehodí, protože pachatel vstupuje do kadeřnictví v čase 16:59-17:00 hod, mimochodem dle popisu svědkyně blonďák s vystříhanými vlasy do půl hlavy. I Nejvyšší soud určil panu soudci opětovně toto dovysvětlit. Proto byly vyslechnuti spolupracovníci v nemocnici, kteří potvrdili čas odchodu z práce. Nechali jsme udělat detektor lži, přikládáme jeho výsledek a zaslali jsme i soudu se žádostí o vyslechnutí certifikovaného vyšetřovatele. Co je víc? Konstantní výpověď babičky, svědectví spolupracovnic a detektor lži nebo subjektivní pohled soudce, který vše označí za lež? Je to zoufalství, ale musí tuto výpověď označit za lež, jinak své nesmyslné odsouzení neposkládá časově.

Dokumenty si můžete prohlédnout ZDE a ZDE.


"procitnutí" paní Brantové?

V žádném případě - spíše výsledek návštěvy kpt. Jušty 5 dní před soudem u ní doma, který u soudu potvrdila.

Postupně Vám budeme přinášet důkazy o nesmyslnosti a zřejmě lži paní poškozené nebo stále přetrvávající poruše paměti, uvidíme z výsledku jejího zkoumání. Začneme rekognicí in natura, tedy poznáváním pachatele tzv "za sklem". Dobře si přečtěte protokol, soud uvádí, že poškozená nepoznala, ale ona v obou kolech rekognice označila stejnou osobu. Myslíte, že je v pořádku, že paní Brantová označí prostě nějakou osobu, asi nemá žádné zábrany, prostě říci, co je třeba.

Další důkazy, které existují a které byly a budou i zaslány soudu v Hradci Králové Vás přesvědčí o tom, že paní Brantová se stala nástrojem obhajoby profesního selhání.

Dokument si můžete prohlédnout ZDE.


Trestní oznámení na znalkyni Čermákovou

Bylo podáno trestní oznámení na znalkyni Mgr. Čermákovou, která svým posudkem hrubě ovlivnila závěry soudu. Její posudek byl nakonec i stranou obžaloby vyžazen. Bude velmi zajímavé sledovat, zda znalec z jiného oboru může na zadání vyšetřujícího kriminalisty vyhotovit takto lživý posudek, zda je v jejím případě standardní, že psychologickému vyšetření je osobně přítomen kpt. Jušta, který tam i paní poškozenou dovezl. Trestní oznámení je doloženo veškerými detaily, jeho odložení by bylo výsměchem všem slušným soudním znalcům.

Dokument si můžete prohlédnout ZDE.


Posudky na zakázku?

Soudce nemá dělat žádné "účelové" posudky, ale forenzní psychiatrické vyšetření pro posouzení paměťové stopy paní poškozené, jak označili znalci u soudu – neuvěřitelná podjatost – co ještě se musí stát?

Přečtěte si celý článek v Blesku


Námitky proti opatření KS HK ze dne 7. 10. 2015

Proč pan soudce nezadá nezávislé forenzní psychiatrické vyšetření u paní poškozené, jak bylo řečeno znalci u soudu a vymýšlí taková nestandardní zadaní? Protože případ Lukáše již není o jeho nevině, která je nepochybná, ale o jiných aktérech této kauzy, kteří jsou za současný stav zodpovědní.

Celý dokument je ke stažení ZDE


Stopy od krve - pachatel neznámý?

Člověk nemusí být ani soudce, aby zdravým rozumem pochopil, že když se v zamčeném kadeřnictví našly stopy od krve, které byly porovnány s obuví Lukáše, obuví paní poškozené, obuví syna paní poškozené a s obuví záchranářů, kteří navíc ani do prostoru ve vlastním kadeřnictví nevstupovali, tak se na místě musel pohybovat někdo další v době útoku (17:00 hod) nebo těsně po útoku předtím, než poškozenou našel v uzamčeném kadeřnictví v 18:15 její syn. Uvidíme, jak se s tímto důkazem vypořádá soudce Vacek, koneckonců mu to nařídil závazně i Nejvyšší soud v Brně. Vyhodnocení kriminalistického ústavu, které tak nějak chybělo ve spise, jsme nechali opětovně v průběhu soudního stání v září 2015 vložit do spisu a nyní Vám ho přinášíme.

Posudek je ke stažení ZDE


Jak je to opravdu s pamětí paní poškozené Brantové?

Těžko lze její výpovědi, které se měnily jak v popisu pachatele i jeho vlasů, v útočné zbrani a toho, jak se pachatel choval, brát vážně.

Z vývoje jejich výpovědi je vidět snaha se přibližovat popisu a výšce Lukáše až nakonec po návštěvě pana kapitána Jušty před soudem oznámí, že ho poznala. Zajímavé, že?

Projděte s? prosím doslovné popisy z jednotlivých výpovědi i s uvedením času výpovědi.

Celý text můžete najít ZDE.


Doslovné citace výpovědí rodiny poškozené a rozpory v nich ze spisu

Přinášíme citace výpovědí jednotlivých členů rodiny poškozené. Je třeba připomenout, že v daný den oproti mnohaletému režimu pravidelného odvozu vozem byl tento vůz v opravě a že paní poškozená, jak sama přiznala, měla v ten den větší hotovost v práci pro úhradu složenek. Z našeho pohledu je zcela nevyjasněná otázka šperků a jejich pozdější nález doma, otázka různých formulací toho, proč vlastně syn E.M. do kadeřnictví šel (čůrat, na velkou stranu, prostředí, průjem?) a neprozkoumání finančního zdraví osoby E. M., které jsme opakovaně navrhovali. Za povšimnutí stojí také opakovaná zmínka o možné "mafii". Na druhou stranu je jasné, že vzhledem k nálezu stop otisků bot od krve na místě činu, které byly prozkoumány trasologickou metodou, je vyloučena jak osoba našeho syna, tak i osoba syna paní poškozené E.M., je třeba pachatele hledat jinde.

Zcela jednostranné vedení vyšetřování zřejmě zamezilo nalezení pachatele tohoto činu a je možné, že někteří aktéři vědí víc, než doposud sdělili.

Celý text můžete najít ZDE.


Důležité informace o posouzení kognitivních funkcí paní poškozené pro věrohodnost jejího sdělení u soudu

Dovolili jsme si krátce shrnout, co by mělo při objektivním postupu hradeckého soudu následovat, pro posouzení paměťových schopností paní poškozené.

Předpokládáme, že toto vyšetření bude zajištěno na Znaleckém ústavu, pro jeho použitelnost a ne opětovně znalci takové kvality jako byly Mgr. Čermáková a MUDr. Málková. U jedné z nich byl posudek vyloučen pro nekompetentnost a u druhé byl označen za absolutně neprofesionální z hlediska vlastního posouzení.

Popisované vyšetření může reálně přispět k získání nových informací o tom, co všechno paní poškozená o přepadení vlastně ví, pokud ale dané vyšetření neodmítne.

Celý text můžete najít ZDE.


Postřehy od hradeckého soudu

Dobrý den, dovolte nám Vám předložit základní informace z pokračujícího stání u soudu v HK.

Vzhledem ke značné neobjektivnosti a jednostrannosti vedení soudu včetně poskytování informací mediím jsme se rozhodli podat objektivní informace.

Velmi nepřesvědčivé sdělení paní poškozené Brantové, které je třeba brát s velkou rezervou a které musí být podrobeno forenznímu psychiatrickému prozkoumání paměťových funkcí ve znaleckém ústavu, aby mohlo být vůbec bráno v potaz a které se "narodilo" cca týden po návštěvě kpt. Jušty u poškozené doma nás vede k tomu poskytnout Vám následně souhrn základních rozporů ve výpovědích členů rodiny paní poškozené. Zároveň si od tohoto velmi náročného vyšetření paní poškozené slibujeme sdělení informací, které třeba doposud sděleny nebyly a které mohou přispět k posouzení účasti jiných osob na přepadení. Zároveň dozveřejníme některé dokumenty, o které se při své obhajobě opíráme v argumentaci.

Celý text můžete najít ZDE.


Vyjádření NS k článku v MF Dnes

Jak jsme Vás informovali v MF Dnes vyšel článek, na který reagovala jak paní profesorka Válková, tak i Nejvyšší soud. Jejich vyjádření naleznete ZDE


Rozsudek NS

Tak jak jsme slíbili, sdílíme rozsudek NS. Ke stažení je ZDE


Nečesanému pomohlo právo – Vyjádření prof. Válkové k článku v MF Dnes

MF DNES v úterý 2. 6. 2015 vyšla s „otvírákem“ nazvaným „Nečesanému na svobodu pomohly politické konexe“. Nečesanému však na svobodu nepomohly konexe, pomohl mu rozsudek Nejvyššího soudu, který konstatoval fatální chyby práce hradecké policie, státního zástupce a soudů.

V mediích proběhla dokonce informace, že se jedná v posledních desítkách let o prvního člověka odsouzeného za vraždu, u kterého Nejvyšší soud rozsudek zrušil a propustil ho na svobodu. Logické by bylo spíše jásat, že bylo spravedlnosti učiněno zadost. Článek však naznačuje, že by snad bylo lepší, aby ve vězení zůstal, protože si poslankyně ANO Jana Pastuchová dovolila informovat ministryni o kauze, kde dle jejího přesvědčení selhala justice. Co je na tom špatného, že právě poslankyně Pastuchová zná otce odsouzeného a že právě on ji vyprávěl o zásadních pochybeních policie, státní ho zastupitelství i soudů? Měla mu snad říct: „Pane doktore Nečesaný, nezlobte se, já se v zájmu spravedlnosti nijak angažovat nebudu, co kdyby pak náhodou ministryně podala stížnost pro porušení zákona a Nejvyšší soud ji vyhověl? Copak si to můžu dovolit?“

Takové uvažování by bylo absurdní. Poslanec má nejen právo, ale i povinnost řešit problémy, se kterými se na něj voliči obracejí. Článek obsahuje i nepravdivé údaje. Jde třeba o tvrzení, že z tisíce podobných „stížností“ pro porušení zákona, které se ročně sejdou na ministerstvu, se jen zhruba 50 stihne vyřídit. Není to pravda. Na ministerstvo nedocházení stížnosti, ale podněty k podání stížnosti pro porušení zákona. Je pak na ministrovi spravedlnosti a jeho aparátu, aby po prostudování spisů vyhodnotil důvodnost podaného podnětu. Takto jsou vyřízeny podněty všechny. Číslo 50 se vztahuje k počtu podnětů, které jsem jako ministryně vyhodnotila jako důvodné a skutečně pak stížnost pro porušení zákona podala (bylo jich, tuším, 59). O vině obžalovaného však ve finále rozhoduje soud, nikoliv ministryně ani poslankyně.

Helena Válková, poslankyně za ANO


Metoda pachové identifikace nebyla nikdy důkazem

Pachová zkouška je nepřezkoumatelný experiment Policie ČR, která se snaží zajistit pomocí tkaniny údajnou pachovou stopu z místa činu, event. věci a srovnává s pomocí psa pachovou stopu získanou od konkrétní osoby. Tyto tkaniny jsou uchovávány v tzv. pachových konzervách a v případě shody pachu má cvičený pes u ní zalehnout a takováto skutečnost se pak zachycuje na diagramu.Tato pachová zkouška nemá žádnou kontrolní metodu, chování psa je totiž nepřezkoumatelné, přesto však psovod podává vysvětlení o chování psa, jež je pak uvedeno ve zmiňovaném diagramu

Vyznačuje se ale takovými zvláštnostmi, které ji charakterizují jen jako důkaz podpůrný a nepřímý. Tyto zvláštnosti se odvíjejí od toho, že podstatou metody pachové identifikace je chování zvířete (psa), které není ověřitelné lidským smyslovým vnímáním. Není tu tedy žádná možnost kontroly věrohodnosti tohoto důkazu obsahovým ověřením vlastního identifikačního aktu.“ Obsah této citace je de facto protimluv. Jestliže není možné přezkoumat věrohodnost chování psa, pak tato skutečnost má nulovou vypovídací hodnotu, takže nemůže přispět k objasnění věci. Podle výše uvedeného paragrafu „za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci“. Jestliže pachová zkouška nemá žádnou vypovídací hodnotu, nemůže přispět k objasnění věci, a tudíž nemůže důkazem podle trestního řádu. Její aplikace je prosazována mocensky ve snaze usnadnit dokazování.

Nejvyšší soud tvrdí, že „ pozitivní výsledek použití metody pachové identifikace jen s velkou pravděpodobností svědčí o kontaktu identifikované osoby s předmětem, na kterém byla nalezena pachová stopa. I když jde o vysokou míru pravděpodobnosti, nelze ji při absenci jakéhokoli dalšího usvědčujícího důkazu považovat za jistotu, která se vyžaduje jako základní podmínka odsuzujícího výroku.“ Rovněž toto tvrzení je protimluv, protože není-li možná kontrola věrohodnosti, pak nelze hovořit o tom, že došlo ke kontaktu identifikované osoby s předmětem, na kterém byla údajně nalezena pachová stopa.O pachové zkoušce šíří policie ve své podstatě bludy, jako např. že pes se nikdy nemýlí, pes rozlišuje miliony pachů atp. Pachová zkouška nemá žádnou vědeckou verifikaci. Nebyla nikdy podrobena odbornému zkoumání a veškeré postupy se řídí pokynem policejního ředitele, což je v rozporu s LPS, kdy práva a povinnosti třetím osobám mohou být uloženy jen na základě zákona.

JUDr.Štěpán Roman

Celý článek na ECHO24 je k dispozici ZDE

.

Článek s dr. Chudobou

ZDE si můžete přečíst rozhovor s obhájcem našeho Lukáše.


Stížnost pro porušení zákona

Zde si můžete přečíst stížnost pro porušení zákona, která byla podána ministerstvem spravedlnosti k Nejvyššímu soudu. Na základě této stížnosti, které dal NS v plném znění za pravdu, byl zrušen rozsudek. Dokument je ve verzi PDF k dispozici ZDE nebo přímo na portálu ministerstva spravedlnosti.


Záznamy z HL a rozsudek z H.K.

Vážení podporovatelé,
dáváme Vám k dispozici rozsudek, na základě kterého je Lukáš odsouzen. Díky tomuto rozsudku, kde není uveden jediný důkaz proti Lukášovi, kde je mnoho vyjádření, které dovozují to, že to nemohl udělat někdo jiný (největší perly naleznete na straně č. 6). Věříme v obrat u Nejvyššího soudu ev. Ústavního soudu. V každém případě vůbec nic nekončí a teprve nyní se budeme snažit o spravedlivý proces, na který má nárok každý občan ČR.

Lukáš všechny pozdravuje, vše zvládá dobře a těší se, že se jednou postaví před soud, který se bude zajímat o důkazy.

Citace z rozsudku:
"Popis pachatele je natolik přiléhavý k odsouzenému, že se na tento popis nehodí žádný jiný pachatel." – rozsudek strana č. 6

Podotýkáme, že paní poškozená vypověděla: "Byl to takový študáček-gympláček vysoký jako já asi 160 cm, bez brýlí. Lukáš je vysoký 190 cm a cvičí fitness a ma brýle s 5 dioptriemi, které nikdy nesundává .

"Vzhledem k tomu, že se přepadení stalo v daném čase a daném místě v Hořicích a v únoru, tak není pravděpodobné, že by tam šel někdo jiný." - rozsudek strana č. 6

Rozsudek naleznete ZDE

Záznam z hlavního líčení pak ZDE


Rozhodnutí Vrchního soudu o zamítnutí stížnosti

Vrchní soud zamítl naši stížnost na propuštění z vazby, ale … /viz citace z rozhodnutí VS – celé ZDE/

Soud prvního stupně, stejně jako v předchozím případě, bude rozhodovat na základě nepřímých důkazů, které je třeba velice citlivě posoudit jak jednotlivě, tak z toho pohledu, zda jejich řetězec je natolik uzavřený, že vylučuje, aby poškozenou napadl někdo jiný.

Jinými slovy: Vzhledem ke stávající naprosto nedůkazní situaci a mnoha pochybnostem nemůže být Lukáš odsouzen.


Stížnost proti usnesení KS
v Hradci Králové ze dne 15.4.2014

15. 4. 2014 proběhlo stání v Hradci Králové, kde na základě zrušeného rozsudku, dodání znaleckých posudků na pachové stopy a stav paměti paní poškozené, jsme prakticky odstranili poslední pochybnosti o tom, že je Lukáš nevinný a požádali o propuštění Lukáše z vazby

Soudce během dvou dní toto zamítl. Zde si můžete přečíst odůvodnění naší stížnosti na zamítnutí vazby.

Plné znění zrušení rozsudku ze strany vrchního soudu si můžete přečíst ZDE


Pozdrav od Lukáše z vazby

Dovolte nám vyřídit pozdravy od Lukáše, který velmi děkuje za podporu a víru v jeho brzké propuštění. Pro ty, kteří byli v Hradci Králové u soudu nemusíme zmiňovat, proč je stále ve vazbě, pro ostatní uvádíme, že se jedná tak nějak o trochu jiný průběh soudu, než by se čekalo.

Lukášovi jsme představili opravdového pachatele, pana V. M. ročník 1993, o kterém je paní státní zástupkyně srozuměna a kterého snad brzy obviní a obžalují na základě mnoha nepřímých důkazů. V kontrastu s neexistencí jediného důkazu, který by nebyl zpochybněn proti Lukášovi, je proti této osobě k dispozici mnoho nepřímých důkazů, ale hlavně se prokazatelně vyskytoval na místě činu po 17. hod, tedy v době, kdy již Lukáš byl doma.

Na co čekáte, paní státní zástupkyně?


Zrušení rozsudku ze strany vrchního soudu

Plné znění zrušení rozsudku ze strany vrchního soudu si můžete přečíst ZDE


Případ pokračuje ...

Vážení přátelé Lukáše, rádi bychom Vás nalákali na další díl Očima Josefa Klímy, který byl odvysílán tuto středu 7. 5. ve 21:30 na Primě.

Celou epizodu naleznete ZDE!

Naše další stání u soudu proběhne dva týdny poté – 21.5.2014. Budou zde předloženy další zásadní důkazy k případu, které vedou k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu a které již od 24. 4. 2014 má státní zástupkyně a soud, ale bohužel v té věci nic nekoná.

Jedná se o natolik jednoznačné skutečnosti, že musí jít Lukáš ještě ten den domů, pokud ne, tak je třeba v případu hledat účelovost a ne pouze chybovost.

Luděk Nečesaný


Závěrečná řeč

Závěrečná řeč ze soudního stání, která na rozdíl od lží státní zástupkyně doslovně cituje ze spisu a z výslechů svědků. Následně bude ještě přidána podrobná analýza všech pochybení vyšetřujícího policisty při zajištění místa činu a sběru pachových stop. Máte se na co těšit, je to podobná „prasárnička“ jako video z rekognice.

Číst můžete ZDE, celý zápis z hlavního líčení naleznete v sekci Dokumenty


Vzkaz od Lukáše(cituji z dopisu pro vás):

Srdečně Vás všechny zdravím,
neumím vyjádřit slovy, jak moc si vážím podpory od Vás a od rodiny. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě snaha pomoci policii jako svědka, mohla přivést do této situace. Ale realita je taková a já musím spolu s rodinou bojovat o svou svobodu. To, co se tu děje je neskutečné, s kýmkoliv se o tom bavím, tak jen kroutí hlavou a nadávají, co je to za lidi, kteří nás mají chránit …

Myslel jsem si, že určité postupy existuji jen ve filmu, ale sám jsem se přesvědčil o omylu. Dnes je normální, že pro vás přijede neoznačená dodávka cestou do školy, zmlátí vás, skopou, dají vám paralyzérem, v autě vás dusí v pytli a všechno to má vést k vašemu doznání … ale nikdy se nepřiznám k tomu, co jsem neudělal!!! Třeba do konce života budu bojovat za svou nevinnu!

Má rodina jsou ti nejúžasnější lidi na světě a já děkuji Bohu, že je mám … nesmírně jsem také vděčný za své přátele, za Vás, kteří jste na mé straně. Fotka mi udělala obrovskou radost a musím říct, že mě to dojalo k slzám. Kdykoliv se na ní podívám, mám lepši náladu …

Moc se na Vás těším! Lukáš


Reportáž na Primě - Očima Josefa Klímy

Reportáž pana Klímy je k vidění na této adrese http://play.iprima.cz/ocima-josefa-klimy/ocima-josefa-klimy-4

Rozhovor pana Klímy s poškozenou naleznete na http://www.iprima.cz/novinky/video-dostal-16-let-ve-vezeni-pravem-kontroverzni-pripad-uvidite-ocima-josefa-klimy?special=485476

Zde můžete shlédnout upoutávku na středeční reportáž http://play.iprima.cz/ocima-josefa-klimy/ocima-josefa-klimy-4-upoutavka, která bude odvysílána ve středu 12. 2. 2014 ve 21:30.


Důležité upozornění

Při rekognici byly použity fotky z občanských průkazů náhodných figurantů ve věku 15let. Poškozená rozhodně neukazuje pachatele,pouze jí ho typově připominá. Pravý pachatel v albu NENÍ!

Rekognice - klíčový důkaz obžaloby?

 • Myslíte si, že paní opravdu ukázala při 1. pokusu číslo 5 a ne číslo 6?
 • Nebyl Lukáš ve 2. fotoalbu jednoznačně vyloučen jako pachatel?
 • A přitom poukazovala na poslední stranu, kde je opět stejný figurant (z prvního alba pod číslem 6 a zde pod číslem 5)

Výzva panu E. M. (syn poškozené)

Vážený pane E. M., vzhledem k tomu, že jste za velmi nestandartních okolností našel a zachránil svoji matku, tak bych Vás chtěl požádat o to, o co jsme opakovaně žádali policii, státní zástupkyni a také soudce a co bylo učiněno celé naší rodině, tedy o výpis Vašeho mobilního telefonu, který jste v době přepadení používal.

Policie zcela nepochopitelně toto neustále odmítala bez vysvětlení, že by něco věděli? V takových případech je tato skutečnost naprosto samozřejmá. Jako rodina a naši právníci jsme napadáni, že Vás označujeme za pachatele zločinu, ale to jsme nikdy neřekli a ani nyní neříkáme. Na místě činu jsou stopy v krvi a biologický materiál třetí osoby, tedy ani Vy a ani náš syn jste to udělat nemohli. Nicméně si myslíme, že jste dorazil na místo činu na základě zavolání či SMS.

Přesvědčte tedy Hořice, že s přepadením nemáte vůbec nic společného a nechte za účasti právních zástupců udělat výpis ze svého mobilu, který jste v době přepadení používal a který známe. Pokud tento akt, kterým není přeci co skrývat, uděláte a dokážete svoji nevinu, tak se Vám hluboce omluvím, pokud to neuděláte, tak v našich očích zůstáváte stále velmi podezřelý a věřím, že i v Hořicích pochopí, kdo hraje fér a kdo ne.

Je to na Vás, co si o Vás máme myslet, pane E.M.. MUDr. Luděk Nečesaný


Návštěva u Lukáše ve vazební věznici Praha-Pankrác

Lukáš všechny své podporovatele pozdravuje a děkuje za projevenou podporu. Ostatní prosí, aby se seznámili s fakty z případu a poté si udělali názor. Je zcela jasné, že se to mohlo stát komukoliv, kdo by se hodil, důkazy zatím nikoho v Hradci nezajímaly. Tím, že je naprosto zjevná jeho nevina a stále věří ve spravedlnost, tak psychicky nese své nesmyslné věznění zatím dobře. Rodina si slíbila, že nikdy nepoleví v boji za spravedlivý soud a ve snaze nalézt opravdového pachatele, objasnění důvodů, proč vyšetřující policista vedl případ tímto zvláštním způsobem, proč soudce takto nesmyslně rozhodl a jakou roli v případu hrála státní zástupkyně a to všemi možnými a dostupnými prostředky. Jsme blízko nalezení opravdového pachatele a určení přesné role syna poškozené, který ji tzv. našel za velmi podivných okolností a který hraje v případu dost zásadní roli. Je zvláštní, když mateřský pud přebije pocit viny nad uvězněním evidentně nevinného člověka.


Focení v Hořicích

focení v Hořicích

Byly přidány nové dokumenty

Ohledání místa činu

Opakované zajištění místa činu bez jakékoliv obrazové dokumentace a fotografií. Je to standartní? Při 3. ohledání místa činu, o jehož průběhu neexistuje žádný videozáznam ani fotografie, které proběhlo 27. 2. 2013, tedy 6 dní po přepadení, byly nalezeny "pozitivní" pachové stopy!

Vše naleznete v sekci Místo činu -> Postup při ohledání místa činu