Lukáš Nečesaný - Veritas vincit

Rekognice, která proběhla 26. 2. 2013:

Výslech poškozené před rekognicí

Rekognice – identifikace pachatele dle fotografií

Zápis z rekognice - verze policie:

Svědkyni je předloženo fotoalbum č.1, kde je 6 osob, obdobného popisu, jak uvádí svědkyně. Svědkyně je vyzvána, aby označila osobu pachatele, který ji napadl dne 21. 2. 2013 okolo 17.00 hod. u ní v kadeřnictví v Hořicích klackem v ruce. Poznávající osobě byla dána možnost, aby si v klidu prohlédla fotoalbum.Vrchní komisař listuje fotoalbem před obličejem svědkyně, tímto listuje opětovně.Ve chvíli, kdy vrchní komisař má fotoalbum otevřené na straně s fotografiemi s čísly 5 a 6, svědkyně reaguje svojí rukou a poklepává prstem ruky na ruku vyšetřujícího.V této chvíli upíná zrak do horní části fotoalba, na fotografii muže číslo 5. Na dotaz vrchního komisaře, zda označuje osobu číslo 5, svědkyně prohlašuje, že ano. Při prohlídce fotoalba č. 2 svědkyně uvádí, že už to ukazovala v tom prvním albu. Před obličejem je jí listováno otevřeným fotoalbem a po prolistování svědkyně konstatuje, že zde ta osoba není, že byla v tom oprvním. Svědkyně si opětovně prohlíží fotoalbum, prohlíží si jednotlivé osoby a žádnou nepoznává. Na svědkyni je patrná únava, druhé kolo rekognice není ukončeno z důvodu její fyzické indispozice související s jejím zdravotním stavem.

Z následných výpovědí svědkyně o této rekognici:

22.4.2013

Dotaz: Vzpomínáte si, že Vám v nemocnici byly předloženy nějaké fotografie a že jste poznávala osoby? Ano, hned jak jsem se probírala.

Dotaz: Kde Vám byly tyto fotografie ukázány? Nevím, asi na JIP, bylo to když jsem se probrala, myslím si, že to bylo tam, pak jsem byla převezena nahoru.

Dotaz: Měla jste ty fotografie v ruce? ANO, měla.

Jak to tedy probíhalo: Já jsem si je prohlížela, držela jsem je v ruce a prohlížela jsem si je.Byli tam cikáni, já jsem říkala, že cikáni to nebyli, že to byl bílej kluk.Jak jsem to prohlížela, tak ten jeden kluk mu byl strašně podobnej a na toho jsem ukázala a to je všechno.

Dotaz: Označila jste někoho? Ano, tam jednoho, který mu byl strašně podobnej a nebyl to cikán.

Dotaz: Byla to tatáž osoba, kterou jste označila na policii? Myslím, že to nebyla stejná osoba, nejsem schopná to přesně říct. Toho, kterého jsem označila, byl blonďák, ale pachatel byl tmavovlasý.Na policii jsem označila podle postavy apodle rysů tváře, ale musím říct, že na té policii si byli podobni, byli skoro stejní.

4.11.2013

Pak se mě policisté zeptali, jak se to stalo, tak jsem to řekla. Ukazovali mi fotografie. Jelikož na všech fotografiích byli lidi tmavý pleti, tak jsem vyloučila osobu tmavé pleti, protože ke mně chodí cikáni a poznám je. Pak tam byl tenhle kluk, který zaútočil, toho jsem poznala, toho jsem měla v hlavě zafixovanýho, proto jsem ho označila.