Lukáš Nečesaný - Veritas vincit

Potvrzená porucha paměti paní poškozené

Zranění, které poškozená utrpěla, všechny posudky znalců a zcela odlišné její výpovědi při jednotlivých výsleších jsou potvrzením jednoznačné poruchy paměti, kterou trpí. Ve vývoji výpovědí paní poškozené je vidět snaha o přizpůsobování výšky a popisu pachatele osobě Lukáše.

Nezpochybnitelnou poruchu paměti paní poškozené soudce záměrně přehlíží a konstatuje: „Znalec řekl, že si mohla vzpomenout."

Ano, pane soudce, ale právě proto, že si mohla paní poškozená vzpomenout, což předvedla při soudním stání 2. 9. 2015 pár dní po návštěvě pana kriminalisty Jušty, byl vyhotoven posudek, kde byla forenzně prozkoumána paměť s jednoznačným závěrem.

Tento posudek zadal ve Znaleckém ústavu sám soudce a poté ho zcela ignoruje!

Prohlédněte si prosím doslovné závěry jednotlivých posudků a zásadní rozpory v jednotlivých výpovědích paní poškozené, o které soudce Vacek tvrdí, že její výpovědi jsou neměnné!


Proč nesmí být svědek Funda v kontaktu se svou rodinou?

Další líčení se blíží a opět se zde dějí zvláštní věci. Přečtěte si dopis spolku Šalamoun, který byl zaslán generálnímu řediteli VS ČR brig. gen. Mgr. Petru Dohnalovi.


Jak se hledal ten správný vězeň pro tolik potřebné svědectví?

Zrušení rozsudku Nejvyšším soudem si paní státní zástupkyně Faltusová v Hradci Králové vyložila po svém a místo toho, aby odstranila rozpory v důkazní situaci, zvláště ty, které Lukáše Nečesaného vylučují jako pachatele, tak vědoma si toho, že to nejde, zvolila svoji vlastní cestu hledání jiných důkazů a finálně i na Nejvyšší soud při své závěrečné řeči zaútočila. Dne 23. 6. 2015 vydala pokyn k doplňujícímu šetření k podání vysvětlení dle § 158/6 trestního řízení osob, které byly s Lukášem Nečesaným v kontaktu ve vazbě nebo ve výkonu trestu.

Jako kdyby tušila, že se najde někdo, kdo podlehne přátelským pohovorům s hradeckými policisty a třeba si vzpomene, že se mu Lukáš přiznal?

V Hradci Králové si opravdu při vyšetřování dělají, co chtějí. Nejvyšší soud neposlal případ do fáze vyšetřování, ale doprojednání před soudem, který „pokazil“ mnoho věcí a měl je napravit, nevyzval hradeckou státní zástupkyni a hradecké policisty, aby vyrazili hledat nějaké důkazy, natož hledat je ve vězení.

Na základě jakého právního důvodu jste paní Faltusová poslala policisty do věznic vyslýchat odsouzené a to bez právního zástupce obžalovaného ve stadiu projednávání u soudu? To je nějaký „hradecký“ způsob respektování standartních postupů?

1) Dne 3. 8. 2015 proběhly ve věznici Pardubice tyto pohovory - provedl je kpt. Bc. Radek Jaroš - vrchní komisař z Policie HK

 • odsouzený Vojtěch D.
 • odsouzený Tibor B.
 • odsouzený Martin K.
 • odsouzený Radek Ž.

Prozatímní stav 4:0 pro Lukáše

2) Dne 4. 8. 2015 proběhly ve věznici Mírov tyto pohovory - provedl je kpt. Bc. Radek Jaroš - vrchní komisař z Policie HK

 • odsouzený Tomáš Ď.
 • odsouzený Martin T.
 • odsouzený Jiří Z.
 • odsouzený Jiří H.
 • odsouzený Daniel K.
 • odsouzený Zdeněk K.
 • odsouzený Martin H.

Prozatímní stav 11:0 pro Lukáše

3) Dne 11. 8. 2015 proběhl ve věznici Valdice tento pohovor - provedl kpt. Bc. Radek Jaroš - vrchní komisař z Policie HK

 • odsouzený Václav T

Prozatímní stav 12:0 pro Lukáše

4) Dne 13. 8. 2015 proběhly ve věznici Kuřim tyto pohovory - provedl je kpt. Bc. Radek Jaroš - vrchní komisař z Policie HK

 • odsouzený Zdeněk D.
 • odsouzený František R.

Prozatímní stav 14:0 pro Lukáše

5) Dne 14. 8. 2015 proběhly ve věznici Mírov tyto pohovory – provedl je kpt. Bc. Karel Tuček - vrchní komisař z Policie HK:

 • odsouzený Pavel D.
 • odsouzený Petr R.
 • odsouzený Radek H.
 • odsouzený Zdeněk Š.
 • odsouzený Roman R.

Prozatímní stav 19:0 pro Lukáše

Tyto dokumenty z léta 2015 byly zpřístupněny ve spise k ofocení dne 12. 4. 2016 (tedy po cca 8 měsících).

A pak se našel 1 vězeň, který podlehl, celkové skóre 19:1 pro Lukáše.

Nájezdům hradeckých policistů po věznicích odolal psychiatricky léčený pacient, který užívá silné antipsychotické léky Rivotril a silné antidepresivum, má stanovenou psychiatrickou diagnózu lehký mozkový deficit a charakterový defekt - skvělá volba korunního svědka!!!

Ještě někdo nepochopil, o co jde při projednávání u hradeckého soudu?
Škoda, že ne o spravedlnost, protože takhle si zahrávat s lidským osudem je hyenismus.


Výpověď pana Fundy ve věznici

Prosím přečtěte si vlastní velmi obsáhlou prý dobrovolnou výpověď pana Fundy z věznice Plzeň Bory, kde ho navštívil údajně po napsání dopisu pan Jušta s dalšími kriminalisty a toto slohové cvičení, kde je do detailů popsáno přesně to, co pan Jušta potřeboval. Je zajímavé, že hradečtí kriminalisté navštívili cca 25 vězňů v různých věznicích v ČR, kam vyrazili sami a zrovna tento jeden jim napsal dopis sám, to je ale náhoda.

Výslech musel být opravdu velmi náročný, i když o něj měl pan Funda sám a aktivně požádat dopisem pana Juštu, možná se na něj těšil, přece chtěl spravedlnost, ale v noci ten den pan Funda dostal po mnoha letech epileptický záchvat a od té doby bere právě velmi silný lék Rivotril a k tomu ještě antidepresiva, tedy psychotropní látky, které výrazně ovlivnily i jeho výpověď u soudu, požadovali jsme proto zdravotnickou dokumentaci – odmítnuto pro nadbytečnost jako většina námi navrhovaných důkazů!!! Stejně to musí být chytrý vězeň, protože v době, kdy je případ dávno u soudu a jméno vyšetřovatele Jušty už nikde nezaznívá, tak si zjistí jméno a adresu toho policajta, co to předtím vyšetřoval, zajímavé.

Prosím všimněte si v textu jednak toho, že dotyčný má sdělit, že se nikdy neléčil s žádnou duševní chorobou ani poruchou, což je lež nebo protokol ani nečetl a také toho, že je v protokolu výslovně uvedeno, že jeden z policistů, pan Jušta, do výslechu nezasahoval. Právníci nikdy neviděli, že by jeden z policajtů takto zaznamenal do protokolu, že do toho nezasahoval? To mohl zůstat doma, ne?

Svědek Funda u soudu vůbec nedokázal věrohodně vysvětlit, jak přesně tento výslech proběhl, zda něco vyprávěl, zda se ptali policajti, kdy se to sepisovalo, prý to doplňovali policajti, když na něco zapomněl – jeho výslech před soudem máte v jiném příspěvku.

Tento obsáhlý text v dokumentu se v těžkém rozporu s tím, že vězeň Funda pod silnými psychotropními látkami a antidepresivy dne 24. 3. 2016 pronesl, že mu Lukáš řekl jen jednu větu: „Nevím, proč jsem to udělal." Ale co měl Lukáš udělat?

Tento protokol je navíc z procesních pochybení soudce Vacka neplatný a i když vnutil vězni Fundovi u soudu část textu z daného dokumentu, aby s ním souhlasil, což bylo zcela v duchu jeho namítané podjatosti, tak nebyl dán souhlas s jeho čtením ze strany obžalovaného Lukáše a tím je neplatný.

Úřední záznam si můžete přečíst ZDE


Svědectví Jiřího Fundy před soudem v HK 24. 3. 2016

Z informací od rodiny víme, že užívá lék Rivotril, možná i další psychiatrické léky, informace budeme požadovat pro objasnění vlivu na svědectví před soudem.

Další skutečností je, že v noci 8. 6. 2015, tedy v den, kdy byl s ním sepsán ve věznici úřední záznam pod vedením kpt. Jušty, dostal po několika letech epileptický záchvat (záznam ve zdravotnické dokumentaci, kterou máme k dispozici na základě plné moci udělené babičce Jiřího Fundy).

Opravdu svědectví získané za každou cenu.

Popisný článek vyšel například ZDE

Poslechněte si odpovědi tohoto svědka na otázky, které mu byly kladeny při posledním stání.


Do kadeřnictví měl jet Lukáš snad autem s Liborem Hrušem?

Naprostý nesmysl, nicméně v létě 2015 byli dovyslechnuti 2 spolužáci z bývalé třídy Lukáše, kteří snad něco takového z doslechu uvedli. Přikládáme protokol o výslechu svědka Libora Hruše, kde píše, že autem kolem kadeřnictví večer jeli, ale až cca 2 hodiny po tom, co se to stalo.

Zároveň si prosím všimněte, jak Libor Hruš, který ho dobře znal, popisuje Lukáše jako v minulosti problémového, ale během studia 4. ročníku před maturitou absolutně v pohodě. Taková svědectví se ale nehodí.

Výpověď si můžete přečíst ZDE

Svědectví babičky po návštěvě ve věznici Plzeň Bory tuto neděli, tedy po výslechu Jirky Fundy u soudu

Babička svědka žaloby navštívila svého vnuka – Rozhovor s ní a zajímavosti, které vnáší do případu, si můžete přečíst v přiloženém článku v Blesku a samotné video s rozhovorem naleznete ZDE


Které svědectví soudce použije? Svědectví paní Brantové nebo svědectví vězně Fundy?

Obě svědectví jsou totiž v zásadním rozporu. Soudce a státní zástupkyně hrají vabank s panem Fundou a jeho "prapodivným svědectvím".

Funda mluví o přepadení z amoku pod vlivem nějakých drog, že ho neostříhala a proto ji jako agresor zbil, kdežto Brantová setrvává na tom, že pachatel přišel, jednou promluvil „ostříhat“, jednou mlčel, ale každopádně hned ji začal mlátit do hlavy - tedy jasné plánované loupežné představení.

Podotýkám, že Policie při zatčení Lukáše nechala udělat kompletní toxikologii na veškeré drogy a ta prokázala jednoznačně, že minimálně měsíc žádnou marihuanu Lukáš neužíval, natož jiné drogy. O jakém amoku je tedy řeč?

Brantová také setrvala na březovém polenu, ale kůra se nikde nenalezla. Také setrvala na způsobu napadení, které je nereálné. – Tedy paní Brantová vítejte v klubu "nepoužitelných" svědků, znalci Vás totiž zcela znevěrohodnili. Tolik do Vás pan Jušta investoval, hlídal Vás vlastním tělem, aby se u Vás nerozvinul organický psychosyndrom a teď Vás zcela „hází přes palubu“, protože musí. Je to totiž elitní policista, jak jsme se dozvěděli.

Podle svědectví Brantové se to poskládat nedá a v kombinaci s panem Fundou to taky nejde. Takže pane Fundo – vítejte coby korunní svědek – otázkou je, na jak dlouho?

Prosím vyčkejte tiskové konference ve středu, oznámení zcela zásadních skutečností, které potřebujeme zkonfrontovat se spisem. Snad nás pan soudce nechá laskavě nahlédnout v úterý do spisu a vše tam bude vloženo.


Svědkyně Šlechtová - jeden z klíčových svědků - ve prospěch Lukáše!!!

Nejvyšší soud k této svědkyni říká – citace z rozsudku:

„Nalézací soud z výpovědi této svědkyně vzal v úvahy pouze tu její část, která jde obviněnému k tíži, přičemž výpověď této svědkyně svým obsahem a svou závažností vylučuje osobu obžalovaného jako pachatele."

V protokolu o výslechu svědka 8. 3. 2013 svědkyně Šlechtová uvádí:

„Po uskutečněném hovoru jsem viděla, že z kadeřnictví vyšel malý klučina. Vyšel sám. Když vyšel z kadeřnictví, tak odbočil směrem k náměstí, čili dolů z kopce. Sledovala jsem ho až do míst, kdy zastavil u kontejnerů. Chlapec u kontejnerů zastavil, stál tam asi 5–10 minut a koukal směrem nahoru do ulice Pod Lipou, čili stejným směrem jako je kadeřnictví. Během těch 10 minut k němu nikdo nepřišel a ten kluk pak odešel směrem k náměstí, tedy ulicí Pod Lipou dolů. Nevšimla jsem si, že by k němu šla například nějaká žena. Ve chvíli, kdy ten chlapec odcházel k náměstí, tak ze shora ulicí Pod Lipou přicházel muž. Mohu říci, že jsem ho viděla pouze zezadu, všimla jsem si ho, až když byl na chodníčku přímo před kadeřnictvím. To, že přišel zezhora, usuzuju z toho, že když jsem se dívala do ulice směrem dolů na toho malého chlapce, tak jsem zespodu neviděla nikoho přicházet. Ten muž měl černou bundu do pasu a tmavě modré kalhoty – dle mě rifle, bot jsem si nevšimla. Vlasy měl světle hnědé, vzadu mírně vystříhané, na bocích délky k uším, celkovou délku vlasů nevím. On vstupoval dovnitř, když jsem opět telefonovala. Ve chvíli, kdy muž vstupoval do těchto prostor, tak se svítilo v chodbičce. Co se týče samotného prostoru s křesly, tak v oknech byla tma, tam se nesvítilo, tím jsem si jistá. Žádné zavazadlo s sebou neměl. Dle mě v rukou v době vstupu do kadeřnictví nic nedržel. Měl holé ruce, to si pamatuju, jak sahá na kliku.

Při soudním stání 4. 11. 2013 svědkyně Šlechtová uvádí:

„Kouřila jsem a viděla jsem osobu. Nejdřív jsem viděla malýho chlapce, ten tam asi pět minut stál a z druhý strany jsem viděla jít muže do kadeřnictví. Jakmile on přicházel, tak ten klučina během chvilky odcházel. Ten muž, co tam přišel byl vyšší, měl černou kratší bundu a modrý kalhoty. Byl hubený, vlasy měl světlé, ne úplně blond, špinavý blond, krátký vlasy. Batoh neměl. Vevnitř, jak stříhá, tam se nesvítilo a svítilo se v hlavní chodbičce. Muž přicházel zezhora, měl krátké vlasy, na krk. Řekla bych kratší mikádo. Krk vystříhaný, zavazadlo neměl, bundu černou do pasu.“

Při soudním stání 2. 9. 2015 svědkyně Šlechtová uvádí:

„Má výpověď z přípravného řízení je správná a pravdivá, nechci ji nijak doplnit či pozměnit. Seděla jsem na židli vevnitř a bylo otevřené okno. Já jsem tu dotyčnou osobu viděla už přímo, když šel ke dveřím do kadeřnictví, prostě až u dveří.“


Marie Nečesaná – babička - potvrzení času příchodu Lukáše domů

Cílem soudu je za každou cenu bez jakéhokoliv důkazu zpochybnit alibi babičky paní Marie Nečesané, protože se absolutně nehodí soudu. V čase, který ona opakovaně při svých výpovědích uvádí, že Lukáš přišel domů, tedy v 17:00 hod, totiž teprve vchází pachatel do kadeřnictví a provádí loupežné přepadení, ale to už je Lukáš doma. Tedy žádné pochybnosti o její věrohodnosti, ale cílená snaha zpochybnit dané pevné svědectví.

Nejvyšší soud k této svědkyni uvádí:

Jak Marie Nečesaná tak i Luděk Nečesaný jako svědci potvrdili, že obviněný přišel do jejich bydliště v 17. hodin. Je-li současně objektivně doloženo, že obviněný v bytě svých prarodičů zapnul v cca 17:10 hod počítač, měl již nalézací soud věnovat pozornost údaji svědkyně Marie Nečesané, že její vnuk přišel domů přesně v 17 hodin, neboť hodinové ručičky se překrývaly a měl ji požádat o vysvětlení, co tím vlastně myslela. Mohlo jít o pouhé nedorozumění, resp. z její strany jen o nepřesnou formulaci (třeba ji chtěla vyjádřit, že ručičky hodin byly v tzv. zákrytu). Povinností soudu prvního stupně bude: znovu vyslechnout babičku obviněného Marii Nečesanou přinejmenším k vysvětlení nesrovnalostí, která se v její výpovědi objevila v údaji o „překrývání ručiček hodin“, aby mohl podrobněji hodnotit věrohodnost její výpovědi o přesném čase, kdy obviněný přišel do jejího bydliště (srov. Výše uvedené výhrady k dosavadnímu hodnocení této části její výpovědi).

Svědkyně Marie Nečesaná v protokolu o výslechu svědka 21. 3. 2013 uvádí:

Z práce jsem přišla v 16:45 hodin. Manžel mi řekl, že Lukáš před čtvrtou odešel na angličtinu. poté zazvonil zvonek, tak jsem šla ke vchodovým dveřím do bytu. Rovnou ve dveřích jsem Lukáše seřvala, že nebyl na doučování, bylo totiž přesně pět hodin, to vím na beton. Vím to proto, protože mu sleduju čas, on ve čtvrtek chodí na doučování angličtiny, kterou má od 16 do 17 hodin, domů přijde v 17.15 hodin. Tedy jsem ho hned ve dveřích seřvala, že nebyl na doučování, protože bylo 17.00 hodin.

Svědkyně Marie Nečesaná při soudním stání 28. 11. 2013 uvedla:

Policisté k nám přišli v neděli ráno, někdy v únoru pro batoh Lukáše. Řekla jsem, že byl v pět doma, protože se překrývaly ručičky. Kdyby přišel v pět a deset minut, neobviňovala bych ho, že nebyl na doučování.

Svědkyně Marie Nečesaná u soudního stání 2. 9. 2015 uvádí:

Z práce ve čtvrtek odcházím standardně kolem půl páté. Chodím rovnou domů. Můj vnuk chodil ve čtvrtek na doučování angličtiny kvůli maturitě k panu Lazákovi a toto doučování míval standardně od těch 16 do 17 hodin, takže se vracel domů kolem čtvrt na šest přibližně. Proto tím, že přišel v rovných 17 hodin, mě utkvělo tím, že na doučování nebyl. O tom jsem v tu chvíli byla přesvědčena. Když vnuk přišel domů, velká ručička byla na 12, protože jsem ještě několikrát zdůraznila, ještě u těch všech třech výslechů, že kdyby to bylo déle, tak že bych ho nerichtovala. Prostě velká ručička byla na dvanáctce a malá na pětce, já jsem myslela, že takto se překrývají, byla to moje špatná formulace. Ručička se překrývá dvanáctkou. Štěkala jsem na něj, že nebyl na doučování, bylo to asi tak pět minut.

Zároveň vyhotoven detektor – vyhodnocení hlasové analýzy s těmito závěry:

 1. Prohlášení, že bylo pět hodin – indikace pravdivého tvrzení
 2. Když hovoří o tom, co říkal Lukáš v době, kdy přišel domů od kadeřnice – indikace pravdivého tvrzení
 3. Popis oblečení – bez rizikového tvrzení
 4. Popisuje, že si je jistá, že bylo 17.00 hod – vysoký stres, ale jinak bez indikace rizikového tvrzení. Vysoký stres je v takové situaci vysvětlitelný a přijatelný.

Tento důkaz byl zaslán Krajskému soudu v Hradci Králové k projednání a ev. vyslechnutí znalce, který dané vyšetření na detektoru prováděl – zatím bez odezvy a ochoty provést ze strany soudu ???


Jak dopadl – Ústavní znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie na L. Brantovou

Zadal: JUDr. Vacek Jiří, KS v Hradci Králové

V posudku citováno vyjádření paní poškozené Brantové z hlavního líčení KS v HK z 2. 9. 2015:

„Já jsem už měla setřeno a už jsem se chystala jít domů, protože jsem byla ustrojená. Stačila jsem zamést ještě před napadením. Stihla jsem se převléknout, zamést a vzít si bundu a jít domů, jenomže bouchly dveře a já jsem se šla podívat, kdo tam je a stál tam ten pachatel. Držel obě ruce za zády. Pak vytáhnul to poleno a udeřil mě do hlavy. Vlasy tvrdé, kštice vepředu, ta mu zůstala, jaká byla.“

Z vlastního vyšetření dne 10. 12. a 14. 12. 2015: (je uvedeno, že posuzovaná přišla v obou případech v doprovodu Policie)

Poškozená uvádí:

„Nevím, jestli jsem zametala vlasy až po odchodu kluka s mámou, nebo před ním, dělám to různě. Někdy se před uklízením večer převlíknu, někdy uklízím v pracovním.“ Neví, zda ty věci položila do kabelky. Najednou slyšela bouchnutí dveří. Viděla tam kluka, stál u dveří čekárny. On tam stál, usmál se, řekl „ostříhat“, ani nepočkal, co mu odpoví a začal ji mlátit polenem. Neví přesně, jak byl útočník oblečen, soustředí se na vlasy. Ty měl jako odrostlý ježek, měl husté tvrdé vlasy, jako by byl ostříhán strojkem, vlasy odrůstají stejně. Měl krátkou tmavou bundu do pasu.

„Po události se ze začátku každý ptal na událost. Doteď chodí s novinami a ukazují jí, co se stalo. Byl tam vyfocený i útočník. Ona neví, zda by to mohl být někdo jemu podobný.“

Závěry posudku (citace z posudku):

To, že jedinec udává, že si na událost vzpomíná, ještě neznamená, že jde o skutečnost.

Retrográdní amnézie byla jednoznačně přítomná a je to ve shodě se znalci z oboru neurologie a neurochirurgie.

Aktuálně trvá posttraumatická stresová porucha.

Neurokognitivní funkce v době po předmětném útoku ani v době líčení 2. 9. 2015 nebyly plně zachovány.

Není a nebyla plně zachována epizodická paměť, což je paměť na události, kterou lze časově charakterizovat jako retrográdní (před úrazem) a anterográdní (po úraze) amnézie.


"Zázračná lež" paní Brantové

2. 9. 2015 paní Brantová velmi zmateně, ale přesto u soudu řekla, že cca 2,5 roku nekoukala na televizi, prý jen na satelit, nečetla žádný tisk a teprve 20. 5. 2015 ráno v rádiu slyšela, že pustí Lukáše a poté ho večer v TV poznala podle úsměvu a vlasů (nic nového). Jaká je ale pravda?

20. 5. 2015 – má paní Brantová zázračně procitnout

25. 5. 2015 – je doslovně citována v článku, článek přiložen - zoufalství z bezmoci, že pachatele nikdy nepozná.

cca 5 dní před soudem – paní Brantovou navštívil kpt. Jušta – ani jemu nic nesdělí – spíše zřejmě něco sdělil on

2. 9. 2015 – po cca 3,5 měsících od "procitnutí" vystoupí před soudem

V případě návratu paměti bude třeba objektivně posoudit lživé tendence paní Brantové, optimální detektor lži. Vyčkáme výsledků znaleckého zkoumání, přetrvávající porucha paměti může vše vyřešit.

Článek z MF Dnes můžete číst ZDE

Převzatý článek s vyznačením důležitých pasážích naleznete ZDE


Detektor lži babičky Marie Nečesané

Paní Marie Nečesaná byla panem soudcem označena za svědka, který lže, ale bez jediného důkazu, prostě se její výpověď nehodí. Uvádí totiž stále a to již hned 2 dny po přepadení, poté na výslechu a poté i u soudu, že Lukáš dorazil domů v 17:00 hod. Podotýkáme,že v 17:10 hod již Lukáš komunikuje na svém facebooku, což nikdo nezpochybňuje. To se ale nehodí, protože pachatel vstupuje do kadeřnictví v čase 16:59-17:00 hod, mimochodem dle popisu svědkyně blonďák s vystříhanými vlasy do půl hlavy. I Nejvyšší soud určil panu soudci opětovně toto dovysvětlit. Proto byly vyslechnuti spolupracovníci v nemocnici, kteří potvrdili čas odchodu z práce. Nechali jsme udělat detektor lži, přikládáme jeho výsledek a zaslali jsme i soudu se žádostí o vyslechnutí certifikovaného vyšetřovatele. Co je víc? Konstantní výpověď babičky, svědectví spolupracovnic a detektor lži nebo subjektivní pohled soudce, který vše označí za lež? Je to zoufalství, ale musí tuto výpověď označit za lež, jinak své nesmyslné odsouzení neposkládá časově.

Dokumenty si můžete prohlédnout ZDE a ZDE.


"procitnutí" paní Brantové?

V žádném případě - spíše výsledek návštěvy kpt. Jušty 5 dní před soudem u ní doma, který u soudu potvrdila.

Postupně Vám budeme přinášet důkazy o nesmyslnosti a zřejmě lži paní poškozené nebo stále přetrvávající poruše paměti, uvidíme z výsledku jejího zkoumání. Začneme rekognicí in natura, tedy poznáváním pachatele tzv "za sklem". Dobře si přečtěte protokol, soud uvádí, že poškozená nepoznala, ale ona v obou kolech rekognice označila stejnou osobu. Myslíte, že je v pořádku, že paní Brantová označí prostě nějakou osobu, asi nemá žádné zábrany, prostě říci, co je třeba.

Další důkazy, které existují a které byly a budou i zaslány soudu v Hradci Králové Vás přesvědčí o tom, že paní Brantová se stala nástrojem obhajoby profesního selhání.

Dokument si můžete prohlédnout ZDE.


Jak je to opravdu s pamětí paní poškozené Brantové?

Těžko lze její výpovědi, které se měnily jak v popisu pachatele i jeho vlasů, v útočné zbrani a toho, jak se pachatel choval, brát vážně.

Z vývoje jejich výpovědi je vidět snaha se přibližovat popisu a výšce Lukáše až nakonec po návštěvě pana kapitána Jušty před soudem oznámí, že ho poznala. Zajímavé, že?

Projděte s? prosím doslovné popisy z jednotlivých výpovědi i s uvedením času výpovědi.

Celý text můžete najít ZDE.


Doslovné citace výpovědí rodiny poškozené a rozpory v nich ze spisu

Přinášíme citace výpovědí jednotlivých členů rodiny poškozené. Je třeba připomenout, že v daný den oproti mnohaletému režimu pravidelného odvozu vozem byl tento vůz v opravě a že paní poškozená, jak sama přiznala, měla v ten den větší hotovost v práci pro úhradu složenek. Z našeho pohledu je zcela nevyjasněná otázka šperků a jejich pozdější nález doma, otázka různých formulací toho, proč vlastně syn E.M. do kadeřnictví šel (čůrat, na velkou stranu, prostředí, průjem?) a neprozkoumání finančního zdraví osoby E. M., které jsme opakovaně navrhovali. Za povšimnutí stojí také opakovaná zmínka o možné "mafii". Na druhou stranu je jasné, že vzhledem k nálezu stop otisků bot od krve na místě činu, které byly prozkoumány trasologickou metodou, je vyloučena jak osoba našeho syna, tak i osoba syna paní poškozené E.M., je třeba pachatele hledat jinde.

Zcela jednostranné vedení vyšetřování zřejmě zamezilo nalezení pachatele tohoto činu a je možné, že někteří aktéři vědí víc, než doposud sdělili.

Celý text můžete najít ZDE.


Důležité informace o posouzení kognitivních funkcí paní poškozené pro věrohodnost jejího sdělení u soudu

Dovolili jsme si krátce shrnout, co by mělo při objektivním postupu hradeckého soudu následovat, pro posouzení paměťových schopností paní poškozené.

Předpokládáme, že toto vyšetření bude zajištěno na Znaleckém ústavu, pro jeho použitelnost a ne opětovně znalci takové kvality jako byly Mgr. Čermáková a MUDr. Málková. U jedné z nich byl posudek vyloučen pro nekompetentnost a u druhé byl označen za absolutně neprofesionální z hlediska vlastního posouzení.

Popisované vyšetření může reálně přispět k získání nových informací o tom, co všechno paní poškozená o přepadení vlastně ví, pokud ale dané vyšetření neodmítne.

Celý text můžete najít ZDE.